Mantelzorgwoning

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Wmo > Mantelzorgwoning

Mantelzorgwoning

Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader, moeder of een ander familielid of vriend. Dan is het makkelijk als u dicht bij elkaar woont. Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die u verzorgt. Een mantelzorgwoning is in veel gevallen vergunningsvrij.

Geen vergunning nodig

Voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein is geen vergunning nodig als het voldoet aan de regels van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om een aanbouw, een verbouwing van een bestaand bouwwerk of het plaatsen van een kant en klare mantelzorgwoning.

Regels

Als een mantelzorgwoning voldoet aan de vergunningsvrije voorwaarden, dan hoeft u ons niet op de hoogte te stellen van uw bouwactiviteiten. Er zijn wel regels:

  • De mantelzorgwoning is bewoond door maximaal één huishouden. Dit huishouden bestaat uit maximaal 2 personen, van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent.
  • Bij twijfels over de mantelzorgrelatie vraagt u ons om een verklaring van een zorgprofessional
  • Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet meer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning dan niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.
  • U mag alleen de begane vloer bewonen
  • U moet voldoen het Bouwbesluit 2012. Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Informeer hiernaar bij uw aannemer.
  • Laat u een (legaal) bestaand bouwwerk bij uw huis ombouwen tot mantelzorgwoning? Dan hoeft de omvang hiervan niet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen.
  • Controleer of uw bouwplannen vergunningsvrij zijn op www.omgevingsloket.nl. Moet u toch een vergunning aanvragen, dan kan dat via dit loket.

Beschermd stads- of dorpsgezicht of monument

Woont u in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht of is uw pand een monument? Dan heeft u meestal wel een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van een mantelzorgwoning.

Contact

Bel 14 072 en vraag naar de afdeling Vergunningen en Subsidieverlening.

 

Laatste wijziging: 13 februari 2018