Nederlander worden door optie of naturalisatie

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Nederlander worden door optie of naturalisatie

Nederlander worden door optie of naturalisatie

Wilt u Nederlander worden en staat u ingeschreven bij de gemeente Alkmaar? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of naturalisatie. Als u aan de voorwaarden voldoet, maakt u een afspraak.

In het eerste gesprek worden de voorwaarden besproken, daarna volgt een tweede afspraak om het optie- of naturalisatieverzoek in te dienen.

Aanvragen
Meenemen
Optieprocedure
Naturalisatie
Na de aanvraag
Belangrijk
Kosten

Aanvragen

Maak telefonisch een afspraak voor een eerste of tweede gesprek naturalisatie of optie via telefoonnummer 14 072.

Meenemen

Bij uw afspraak neemt u mee:

  • Een paspoort waar uw nationaliteit op staat,
  • Geldige verblijfsvergunning (voor een niet-tijdelijk doel);
  • Nederlands diploma op minimaal VMBO-niveau, diploma staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal’ of het inburgeringsdiploma dat geschikt is voor naturalisatie (niveau A2);
  • een gelegaliseerde geboorteakte (niet nodig als deze al geaccepteerd en geregistreerd is in de BRP).


De gemeente controleert of uw identiteitspapieren echt zijn en of er nog andere documenten nodig zijn.

Optieprocedure

Nederlander worden door de optieprocedure is de eenvoudigste en snelste manier om Nederlander te worden, mits u hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie over de voorwaarden, de benodigde documenten, de procedure, de kosten en het proces na de inwilliging of afwijzing vindt u op de website van de IND: Ik wil Nederlander worden door de optieprocedure.

Naturalisatie

Meer informatie over de voorwaarden, de benodigde documenten, de procedure, de kosten en het proces na de inwilliging of afwijzing vindt u op de website van de IND: Ik wil Nederlander worden door naturalisatie.

Na de aanvraag

  • Als u voldoet aan de voorwaarden voor de optieprocedure: de burgemeester beslist over uw aanvraag. De gemeente stuurt u een brief met de beslissing.
  • Als u voldoet aan de voorwaarden voor naturalisatie: de gemeente maakt een advies en stuurt dit samen met uw aanvraag naar de IND. Daarna beslist de koning over uw aanvraag. De IND stuurt u een brief met de beslissing.
  • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? De burgemeester nodigt u dan uit voor een naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af. Ook krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.
  • 1 week na de naturalisatieceremonie kunt een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen.

Belangrijk

Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door optie kan gevolgen hebben voor uw huidige nationaliteit.

Het bedrag dat u betaalt voor de procedure is nodig voor de onderzoekskosten om uw verzoek te beoordelen. Trekt u uw verzoek in of is uw verzoek afgewezen, dan krijgt u de kosten niet terug.

Let op: betaling uitsluitend mogelijk met uw pinpas.

Kosten

De hoogte het bedrag voor optie en naturalisatie verschilt. Het hangt af van uw (gezins)situatie. U vindt een overzicht van de kosten op de website van het IND. Zie het kopje 'Nederlander worden'.

Laatste wijziging: 11 juli 2019