Vernieuwing Laat-west

De komende jaren wordt het kernwinkelgebied van Alkmaar compacter en gemengder. Aantrekkelijker voor publiek uit de eigen gemeente en daarbuiten. Een belangrijk deel van het winkelgebied is de Laat, het gedeelte dat met de prachtstraatjes is verbonden met de Langestaat.

Planning en uitvoering

Voor informatie over de uitvoering, planning en fasering verwijzen wij u naar: www.stadswerk072.nl/denieuwelaatwest.

Informatiecentrum

Vanaf 23 februari 2022 is op Laat 140 een informatiecentrum geopend over de nieuwe Laat-west. De actuele openingstijden vindt u op de site van Stadswerk072.

Vragen en antwoorden

Tijdens buurtbijeenkomsten zijn er veel vragen gesteld. Deze vragen én antwoorden vindt u op: Vraag & antwoord Nieuwe Laat-west.

Contact

Heeft u nog vragen over het ontwerp, de definitieve situatie, uitvoering, planning en fasering laat het ons weten via: denieuwelaatwest@stadswerk072.nl.

Schetsontwerp door de raad vastgesteld

Na gesprekken met ondernemers en inwoners én een participatietraject waarbij men hun inbreng kon geven, is er een ‘Schetsontwerp’ voor de Laat-west opgesteld. Het Schetsontwerp is vervolgens door de gemeenteraad op 8 juli 2021 vastgesteld. Het schetsontwerp vindt u op:  https://alkmaar.raadsinformatie.nl/document/10329768/1/DEF__O091-20210615-schetsontwerp_Laat_West_eindrapport_ek