Bewoners- en ondernemersbrief participatietraject Laat-west

Beste meneer, mevrouw,

In 2020 heeft de gemeenteraad de Detailhandelsstructuur Binnenstad en Overstad vastgesteld. Een belangrijk speerpunt hierin is het compacter en gemengder maken van het winkelgebied in de binnenstad. Op dit moment worden er al een aantal projecten aangepakt zoals het vergroenen van de Prachtstraatjes. Nu staat het volgende gebied op de agenda om opnieuw in te richten. Het gaat om de Laat-west, het deel dat evenwijdig loopt aan de Langestraat. Het gedeelte tussen de Huigbrouwerstraat en Koorstraat.

Twee varianten uitgewerkt

Samen met Ondernemersvereniging Alkmaars Bolwerk zijn er uitgangspunten geformuleerd onder andere op het gebied van bevoorrading, ruimtegebruik, groen en duurzaamheid. We hebben Landschapsarchitectenbureau B+B gevraagd om op basis van deze uitgangspunten twee uiteenlopende modellen uit te werken.

Uw mening is belangrijk

Wij vinden het belangrijk de modellen bij u te toetsen. We zijn benieuwd welk model u het meeste aanspreekt en naar uw eventuele ideeën of andere suggesties. Op deze manier komen we samen tot een ontwerp en maken van de Laat-west een topwinkelstraat.

Online beschikbaar

De coronamaatregelen zorgen ervoor dat we op dit moment alleen online u kunnen meenemen door de modellen. Op de website www.alkmaar.nl/nieuwelaatwest vindt u alle informatie en toelichting op de twee modellen. U heeft de mogelijkheid om tot uiterlijk 7 maart 2021 te reageren. Ook kunt u aangeven of u deel wilt nemen aan 1 van de themasessies dit voorjaar.

Vragen of onduidelijkheden

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt dan uw vraag sturen aan: nieuwelaatwest@alkmaar.nl.

Met vriendelijke groet

Ton Haakman

Programmamanager Binnenstad