Tekstversie video Nieuwe Laat-west voor slechtzienden en slechthorenden

Hallo, mijn naam is Gert-Jan Wisse, landschapsarchitect bij Bureau B+B stedenbouw en landschapsarchitectuur uit Amsterdam. 

Graag neem ik u mee in de modellenstudie die we in samenwerking met de gemeente Alkmaar en de ondernemersvereniging hebben opgesteld voor de Laat-West.

In deze studie hebben we in beeld gebracht op welke wijze er meer ruimte voor groen en verblijfskwaliteit in de straat gemaakt kan worden. 

De gemeente Alkmaar heeft ons gevraagd om twee modellen te ontwikkelen voor de winkelstraat de Laat-West.

Het westelijke deel van de Laat vormt samen met de Langestraat een belangrijk deel van het winkelhart van Alkmaar. 

De Laat is momenteel ook een veel gebruikte fietsverbinding tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad.

De straat wordt door zowel winkelend publiek als door fietsers gebruikt.  

Aan beide zijden van de straat worden hierdoor veel fietsen gestald. Samen met winkeluitstallingen zorgt dit ervoor dat de ruimte voor wandelen en winkelend publiek vaak beperkt is. In het midden van de straat is juist veel ruimte voor fietsers. 

Fietsers rijden hierdoor vrij snel. Dit levert dikwijls conflicten op tussen winkelend publiek, wandelaars en fietsers. 

Om de mogelijkheden voor meer groen en verblijfskwaliteit in de straat in beeld te brengen hebben we twee modellen ontwikkeld:

Model 1, met water. Dit model gaat uit van het weren van fietsers op de Laat-West. Fietsers worden hierbij omgeleid via de Oude Gracht.

En Model 2, met een groene inrichting voor de straat. Dit model gaat ervan uit dat fietsers nog steeds zijn toegestaan op de Laat -West, maar volgens het principe ‘fiets te gast’. 

In het eerste model wordt in beeld gebracht wat stedelijk water zou kunnen betekenen in de straat.

Dit doet ook denken aan de gracht die vroeger in de Laat aanwezig was.

Het toevoegen van water in de Laat-West betekent dat in het midden van de straat ruimte zal komen voor water, ongeveer op de plek waar nu de rijbaan is gelegen. 

Aan weerszijden blijft vervolgens ruimte over – meer dan in de huidige situatie – voor winkelend publiek en zaken als nood- en hulpdiensten.

Dit resulteert in een ruime straat met veel licht en overzicht. De kwaliteit en aantrekkingskracht van water staat hierbij centraal. Daarbij bieden bomen en beplanting ook een groen karakter aan de straat. 

Wanneer de straat binnengekomen wordt, start de inrichting met een prachtig plein welke duidelijk aangeeft dat men een voetgangersgebied binnengaat. 

Vervolgens doemt het water op met aan de zonzijde plekken voor verblijven en plekken voor terrassen op de bruggen.

In model twee is juist een heel groene invulling van De Laat-West in beeld gebracht.

De toevoeging van veel groen en bomen zorgt voor een prettig besloten karakter. 

In dit model blijft er ruimte voor fietsers in de straat – maar dan volgens het principe ‘fiets te gast’. 

Het groen wordt meer aan de zonzijde geplaatst. Daarnaast is er hier ruimte voor bomen aan twee zijdes.

Aan weerszijden is er royaal ruimte voor winkelend publiek. De ruimte waar de fiets te gast is, biedt ook ruimte voor bijvoorbeeld zaken als nood- en hulpdiensten.

Het groen en de bomen zorgen voor een groen en intiem beeld in de straat.

Onder de bomen en tussen de groenvakken ontstaan plekken om over te steken en hier liggen ook plekken voor fijne terrassen en verblijfsplekken in de zon. 

Door de positie van de groenvakken meandert de fietser enigszins door de straat. Dit zorgt er ook voor dat de snelheid af zal nemen. 

Het groen, de bomen en de terrassen zorgen ervoor dat de straat een afwisselend en divers karakter zal krijgen. 

Model 1, ‘water in de straat’, gaat ervan uit dat de fiets geweerd wordt op het deel van de Laat-West. 

Hiervoor moet natuurlijk een goed alternatief beschikbaar zijn. Er zijn twee alternatieve routes beschikbaar via de Oude Gracht.

Ook voor het ‘laden en lossen’ voor de winkels en horeca in de straat is gekeken welke alternatieven er zijn, met als doel om ruimte over te houden in de straat voor bijvoorbeeld groen en water. 

Voor het ‘laden en lossen’ met kleine voertuigen is een alternatief beschikbaar via de Breedstraat.

Het herinrichten van de Laat-west betekent dus niet alleen dat er een mooie nieuwe uitstraling van de winkelstraat ontstaat. Het betekent ook dat er veranderingen voor de toegankelijkheid van het gebied zullen plaatsvinden.

Ook voor het veranderende klimaat biedt de herinrichting van de Laat een oplossing. 

Omdat de Laat van oost naar west loopt, wordt met name de Noordelijke zijde, inclusief de noordelijke gevels, in de zomermaanden sterk opgewarmd door de zon.

Dat is op deze hittestress-kaart van Alkmaar goed te zien. De donkerrode plekken zijn de plekken die met opwarming te maken hebben.

Zowel ‘model water’ als ‘model groen’ bieden verkoeling voor deze gebieden.

De bomen zorgen voor schaduw, het groen en het water bieden verkoeling door verdamping.

Ook wateropvang in het waterelement of in de beplanting draagt bij aan een klimaat-adaptieve straat.

En zo levert deze modellenstudie twee verschillende perspectieven op voor de herinrichting van de Laat: 

een model water en een model groen.

We zijn erg benieuwd naar uw reactie.

Dank voor uw aandacht.

Wil u meer informatie of uitleg? Bel 14072.