Actieprogramma Economie

Een integrale aanpak gericht op economische kansen en groei

Met het Actieprogramma Economie 2015-2019 zetten wij actief in op 2 belangrijke strategische doelstellingen voor Alkmaar en de regio:

  • Versterken van Alkmaar als economisch hart van de regio.
  • Excellent Gastheerschap: Alkmaar als gastvrije gemeente voor ondernemers.

Samenwerken aan mooie resultaten

Binnen het actieprogramma zijn er verschillende samenwerkende partijen, die stuk voor stuk een actieve bijdrage leveren om de ambities en doelen waar te maken: de gemeente, het Ondernemersloket, Alkmaar Marketing én natuurlijk de ondernemers in Alkmaar en de regio. De gemeente heeft een stimulerende en faciliterende rol. Door intensief met elkaar samen te werken, naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren, bereiken we mooie resultaten.

Integrale aanpak

Het actieprogramma zorgt voor sturing en samenhang tussen alle inspanningen, kernactiviteiten en acties die invloed hebben op de economie en het vestigingsklimaat. Een integrale aanpak gericht op economische kansen en groei, die bestaat uit de volgende pijlers:

  • Aantrekkelijk: het versterken van Alkmaar als dé regionale stad om te bezoeken, te recreëren en te verblijven, gekoppeld aan een aantrekkelijk buitengebied.
  • Ondernemend en innovatief: het vergroten van de innovatiekracht van de Alkmaarse economie, versterken van de concurrentiekracht en meer hoogwaardige werkgelegenheid creëren.
  • Uitnodigend: werken aan een uitnodigend vestigingsklimaat voor ondernemers om hun bedrijf te vestigen en uit te bouwen.
  • De gemeente maakt het mogelijk: deze 4e pijler richt zich op de gemeentelijke organisatie zelf en het ontwikkelen van de dienstverlening voor een ‘excellent gastheerschap’.