Drank- en Horecawet, vergunning

Wilt u een horecagelegenheid starten? Of wilt u een horecabedrijf overnemen? En wordt er in die horecagelegenheid alcohol geschonken of verkocht? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Als u alcohol wilt schenken in een sportkantine of verenigingsruimte dan heeft u ook een drank- en horecavergunning nodig. Dit heet een paracommerciële horecavergunning.

Let op: Schenkt u tijdens een evenement zwak-alcoholhoudende drank, dan vraagt alleen u een tijdelijke ontheffing aan.

Meer informatie

Mail naar vergunningen@alkmaar.nl voor het opvragen van de aanvraagformulieren bij een medewerker van vergunningen en subsidieverlening.

U hoort binnen 8 weken of u de vergunning krijgt.

€ 266,80

Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw verzoek om een vergunning, of wij de vergunning wel of niet verlenen.

Wanneer u een wijziging wilt aanbrengen aan uw vergunning zoals, of uw vergunning wordt verlengd, dan betaalt u € 80,85

 • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
 • U moet voldoen aan de diploma-eis van sociale hygiëne;
 • U bent 21 jaar of ouder;
 • Tijdens de openingstijden is er altijd iemand aanwezig die op de DHW-vergunning staat;
 • U moet voldoen aan vastgestelde moraliteitseisen. Justitiële gegevens worden nagetrokken;
 • U moet in het bezit zijn van een exploitatievergunning;
 • Het moet conform het bestemmingsplan zijn;
 • Het pand waarin u de horeca-inrichting vestigt, moet voldoen aan bepaalde inrichtingseisen. Er worden eisen gesteld aan de hoogte, de oppervlakte, de ventilatie en de aanwezigheid van toiletten;
 • Een onderdeel van de aanvraag is het voldoen aan het Bibobbeleid van de gemeente Alkmaar (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur).

Ja, dat kan. Wilt u de leidinggevende(n) op uw drank- en horecavergunning wijzigen? Alleen de ondernemer is gemachtigd om de melding door te geven.

U vult het formulier wijzigen leidinggevende drank en horeca-inrichting in. Per leidinggevende dient u ook een verklaring in te vullen. Print en onderteken de formulieren. U voegt de volgende stukken toe bij de formulieren:

 • kopie legitimatiebewijs leidinggevende
 • diploma Sociale Hygiëne (SVH verklaring)
 • arbeidsovereenkomst

Scan de stukken en mail ze naar vergunningen@alkmaar.nl.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: