Ondersteuning bij vervoer (Wmo)

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Wmo > Ondersteuning bij vervoer (Wmo)

Ondersteuning bij vervoer (Wmo)

U verplaatsen in en om de woning is niet altijd even makkelijk door ziekte, handicap of ouderdom. Het kan zijn dat u niet meer kunt fietsen of lopen òf problemen heeft met het gebruik van het reguliere openbaar vervoer. Dit kan het lastig maken om boodschappen te doen of andere mensen te ontmoeten.

Bekijk eerst hoe u zelf ondersteuning vindt. Als u geen hulp kunt krijgen, vraag dan om Wmo-ondersteuning.

Zelf ondersteuning vinden

Wmo-ondersteuning aanvragen

Als zelf geen oplossing vindt, dan kunt u Wmo-ondersteuning aanvragen, zoals een vervoerspas regiotaxi (alleen voor langdurig en regelmatig gebruik), scootmobiel, aangepaste fiets of rolstoel. Wij onderzoeken uw persoonlijke situatie. Hierbij houden we rekening met uw omstandigheden en behoeften. En met uw eigen mogelijkheden, uw eigen kracht. Hierdoor blijven voorzieningen in de toekomst beschikbaar en betaalbaar.

Een voorziening

  • Heeft u een scootmobiel die gerepareerd moet worden? Neem dan contact op met de leverancier (HMC, Meyra of Welzorg).
  • Als u wilt weten of u een rollator vergoed kunt krijgen dan neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.
  • Een klacht over vervoer van Connexion wordt door hen zelf behandeld. Belt u hiervoor naar 0900-8878.

Laatste wijziging: 11 juli 2019