Vergoeding computer, 7 - 17 jaar

In verband met de maatregelen rond het coronavirus moeten kinderen thuis online onderwijs kunnen volgen. Een computer is dan nodig.

Daarom wordt tijdelijk bijzondere bijstand verstrekt voor de kosten van een computer aan schoolgaande kinderen van 7 tot en met 17 jaar oud. Dit is een verruiming van de bestaande regeling.

Meer informatie

U komt in aanmerking voor een vergoeding als: 

  • Het inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. En u heeft geen of een laag vermogen. U moet dit kunnen aantonen.
  • De school van het kind zorgt niet voor een computer en er worden door deze school ook geen andere mogelijkheden gegeven. Halte Werk controleert dit bij de school van uw kinderen.
  • Als er in de afgelopen 5 jaar bijzondere bijstand is verstrekt voor een computer, dan wordt hier rekening mee gehouden. Er wordt dan één computer minder verstrekt dan het aantal schoolgaande gezinsleden van 7 tot en met 17 jaar.
  • De hoogte van de bijstand voor een computer is € 250,- per computer.
  • U moet een betalingsbewijs na aanschaf van de computer inleveren.
  • Deze regeling is tijdelijk zolang de scholen gesloten zijn in verband met het coronavirus, maar uiterlijk tot 1 augustus 2020.

De maximale hoogte van de vergoeding is € 250,-.

De vergoeding kan alleen gebruikt worden voor de aanschaf van computers.

Er is geen vergoeding voor een printer en internet.

U kunt de vergoeding digitaal aanvragen bij HalteWerk