Leerlingenvervoer

Uitgangspunt is dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het vervoer van en naar school van hun kinderen. Ook als u op tijd op uw werk moet zijn en/of u meerdere kinderen heeft.

In sommige situaties vergoeden wij de vervoerskosten.

Meer informatie

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • kilometervergoeding eigen vervoer (fiets of auto)
  • vergoeding reiskosten openbaar vervoer
  • aangepast vervoer – (rolstoel)busje

Als uw kind niet zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan gaan, vergoeden wij ook de reiskosten van een begeleider.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

Uw kind gaat naar een school voor:

  • speciaal basisonderwijs
  • (voortgezet) speciaal onderwijs
  • regulier basisonderwijs van een bepaalde geloofsovertuiging
  • regulier voortgezet onderwijs, maar hij/zij is vanwege handicap niet in staat om zelfstandig met de fiets of OV te reizen.

Verder:

  • Uw kind moet Alkmaar als hoofdverblijf hebben. U kunt als ouder in een andere woonplaats staan ingeschreven.
  • De afstand tussen de verblijfplaats van uw kind en de dichtstbijzijnde geschikte school.

Om uw aanvraag te beoordelen kijken wij ook naar wat uw kind kan leren en hoe zelfstandig het is. En naar wat u zelf kunt doen om uw kind op school te krijgen. Soms vragen wij advies van een deskundige.

Neem de verordening leerlingenvervoer en de toelichting bij de aanvraag (zie links) eerst door.

Afhankelijk van uw inkomen en het schooltype kan er een eigen bijdrage zijn.

Belangrijk: voor de aanvragen voor schooljaar 2020-2021 is de Regeling leerlingenvervoer gewijzigd. De afstandsgrens van alle typen basisonderwijs is 6 km.

Vanaf half april 2020 is het aanvraagformulier voor 2020-2021 beschikbaar.

U kunt de aanvraag vergoeding leerlingenvervoer 2019-2020 indienen via DigiD.

U ontvangt binnen 8 weken een besluit. Als verder onderzoek nodig is kan het maximaal 4 weken langer duren; u krijgt in dit geval een brief.

Via MEE & de Wering kan uw kind deelnemen aan het project MEE op weg. Doel is het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandig reizen van leerlingen.

Samen met een maatje leert uw kind hoe het zelfstandig naar school kan gaan. Dat kan op de fiets zijn, of met het openbaar vervoer. U kunt uw kind aanmelden bij MEE & De Wering.

Deelname is gratis.