Ontheffingen gemeente Alkmaar

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Parkeren > Ontheffingen gemeente Alkmaar

Ontheffingen gemeente Alkmaar

Alle verkeersmaatregelen hebben een doel. Bijvoorbeeld de verkeersveiligheid waarborgen of de parkeerplaatsen eerlijk te verdelen. In sommige gevallen verleent de gemeente Alkmaar een ontheffing.

Soms is het noodzakelijk dat een inwoner of bedrijf op een plaats in Alkmaar moet zijn waar verkeerstekens en verkeersregels dit niet mogelijk maken. Onder strikte voorwaarden verleent de gemeente hiervoor ontheffingen. Voor bijvoorbeeld rijden en/of parkeren in parken, op voetpaden, op fietspaden, buiten de vakken parkeren, het parkeren van grote voertuigen of tegen de richting inrijden. 

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier verkeersontheffing (pdf 272kB) en stuur het met ondertekening naar verkeersontheffingen@alkmaar.nl of naar ons postadres.

Wachttijd

De beoordeling duurt tussen 3 werkdagen tot 6 weken, afhankelijk van de aard van de ontheffing.

Kosten

Zie tarieven.

Zie ook:

Ontheffingen

Wilt u meer weten over ontheffingen? Kijk dan op ‘Lees meer’.

Lijst van soorten ontheffingen

 1. Voetgangersgebieden (G7) en stoepen - Rijden
 2. Voetgangersgebieden (G7) en stoepen - Rijden en parkeren
 3. Fietspaden (G11, G12a, G13) - Rijden
 4. Fietspaden (G11, G12a, G13) - Rijden en parkeren
 5. Parken, bermen en groenstroken - Rijden
 6. Parken, bermen en groenstroken - Rijden en parkeren
 7. Rijden, laden en lossen en parkeren bij bushaltes, het busstation en stationsplein
 8. Verplichte rijrichting/ éénrichtingsverkeer (E2)
 9. Stopverbod (E1 of gele doorgetrokken streep)
 10. Parkeerverbod (E2 of gele onderbroken streep)
 11. Parkeren grote voertuigen op trottoir/ openbare weg (art. 5.1.6 v/d APV)
 12. Parkeren op gehandicapten parkeerplaatsen (E6)
 13. Verboden in te rijden (C1)
 14. Te koop aanbieden van auto’s (art. 5.1.2 v/d APV)
 15. Lengtebeperking (C17)
 16. Zwaartebeperking
 17. Parkeren bij een laad- en plek of zone (E7)
 18. Voor de binnenstad, voor scootmobielen, snorfietsen, scooters etc. (Voor mensen die slecht ter been zijn)