Ontmoet elkaar

Binnen de gemeente Alkmaar is een plek voor iedereen. Ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid.

Om met elkaar te leven en uitsluiting van mensen of groepen te voorkomen is het van belang om elkaar te ontmoeten. Om elkaars beleving en standpunten te begrijpen en te respecteren is verbinding nodig. Om deze verbinding tot stand te brengen nodigen we inwoners uit voor dialooggesprekken. De gemeente Alkmaar organiseert deze gesprekken in samenwerking met Artikel 1 Noord-Holland Noord en Bibliotheek Kennemerwaard.

Voor de gesprekken maken we gebruik van de Jump Movement-methode. Dit is een eenvoudige en laagdrempelige gespreksmethode die mensen in beweging brengt. We creëren een veilige ruime waar iedereen zich gelijkwaardig voelt en de tijd krijgt om te vertellen en vragen te beantwoorden. Doe mee! Klik op de button voor data en locaties.

Discriminatie en racisme doet iets met mensen. Doe er iets aan.

Meisje met bord in hand met de tekst: “Als mensen zeggen dat Nederland tolerant is tegenover de LHBTI-gemeenschap, voel ik mij ongehoord.”  Mensen kunnen nogal een scheef beeld hebben van de zogenoemde 'tolerantie' in ons land. Het woord tolerantie geeft sowieso al aan dat er een scheve machtsverhouding is tussen zij die tolereren en zij die 'het geluk hebben getolereerd te worden'. Het is goed dat mensen zich hier bewust(er) van worden en beter gaan luisteren.