Ontmoet elkaar

In de gemeente Alkmaar is een plek voor iedereen. Ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid.

Om met elkaar te leven en uitsluiting van mensen of groepen te voorkomen is het van belang om elkaar te ontmoeten. Om elkaars beleving en standpunten te begrijpen en te respecteren is verbinding nodig. Om deze verbinding tot stand te brengen heeft de gemeente Alkmaar in 2021 alle inwoners uitgenodigd om elkaar te ontmoeten tijdens georganiseerde dialogen. Door Covid-19 is dit tijdelijk gepauzeerd. In 2022 gaat het project Alkmaar Ontmoet in vernieuwde vorm weer verder. Binnenkort is hierover op deze pagina meer informatie te vinden.

Discriminatie en racisme doet iets met mensen. Doe er iets aan.

Meisje met bord in hand met de tekst: “Als mensen zeggen dat Nederland tolerant is tegenover de LHBTI-gemeenschap, voel ik mij ongehoord.”  Mensen kunnen nogal een scheef beeld hebben van de zogenoemde 'tolerantie' in ons land. Het woord tolerantie geeft sowieso al aan dat er een scheve machtsverhouding is tussen zij die tolereren en zij die 'het geluk hebben getolereerd te worden'. Het is goed dat mensen zich hier bewust(er) van worden en beter gaan luisteren.