Percentageregeling

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Percentageregeling

Percentageregeling

De Percentageregeling Alkmaar Kunst Openbare Ruimte (PAKOR) is van toepassing op bouwprojecten waarvan de gemeente Alkmaar voor tenminste 2/3 opdrachtgever en/of bekostiger is. De gemeente stelt maximaal 1% van de kale bouwsom beschikbaar voor een beeldend kunstwerk dat in de openbare ruimte zichtbaar is.

Voor de toepassing van de regeling laat de gemeente zich adviseren door de Werkgroep Kunst in de Openbare Ruimte. De werkgroep bestaat uit de professionele kunstenaars:

  • Anna van Breest Smallenburg – beeldend kunstenaar
  • Arjanne van der Spek – beeldend kunstenaar
  • Frits Nolte – beeldend kunstenaar


Lees meer over de regeling en procedure via Percentageregeling Alkmaar Kunst Openbare Ruimte (PAKOR).

Bekijk een overzicht van kunst in de openbare ruimte in Alkmaar.

Contact

Heeft u vragen over de regeling, neem dan contact op met de vakgroep Cultuur via Pborst@alkmaar.nl. De vakgroep is bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 – 16.00 uur.

Laatste wijziging: 06 oktober 2017