Terug naar het overzicht

‘Met lef, durf en doorzettingsvermogen is veel mogelijk. Hèt kenmerk van Rollebol!’

Als blijk van waardering en steuntje in de rug in deze moeilijke tijd, ging wethouder Elly-Konijn Vermaas vanwege de Dag van de Ondernemer op pad. Zij verraste de directeur van Rollebol Kindercentra Raymond Berghuijs en locatiemanager Lisa Leeuwenkamp van Kindercentrum Olke Bolke aan de Oude Kanaaldijk met een complimentje, taart en een Alkmaar vlag. Gevolg: een mooi gesprek en een rondleiding door het bijzonder vormgegeven pand, mèt een uitnodigende speelzolder. 

Al direct bij binnenkomst in de voormalige dansschool, krijg je een gevoel van rust en veiligheid. Coronamaatregelen zijn hier inmiddels heel normaal. ‘Kinderopvang is in deze tijd best lastig,’ beaamt Raymond Berghuijs. ‘Maar met lef, durf en doorzettingsvermogen is veel mogelijk. En dat is voor mij ook meteen wat Rollebol kenmerkt.’

Familiebedrijf
Rollebol werd In 2003 opgericht door de ouders van Raymond Berghuijs. In die tijd was er veel vraag naar kinderopvang en buitenschoolse opvang werd bij wet verplicht voor basisscholen. Rollebol bood aan om de buitenschoolse opvang voor de scholen op te zetten. En zo kwam de focus op uitbreiden te liggen. Omdat de ombouw van een aangekochte dansschool naar kinderopvangcentrum wat uitliep, werden de kinderen tijdelijk opgevangen in een pand in de binnenstad. Vanwege de grote vraag naar kinderopvang, werd deze tijdelijke locatie daarna ook een permanente. Inmiddels telt Rollebol Kindercentra 13 fysieke locaties, die allemaal het woord ‘bol’ in hun naam hebben. Je kunt er terecht voor dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. De locaties zijn vaak wat groter, waardoor er meer mogelijk is. Het aanbod wisselt per locatie, maar standaard biedt Rollebol kwalitatief goede opvang voor de kinderen, waardoor ouders zoveel mogelijk ontzorgd worden.

Kinderopvang dynamische branche
Elly Konijn-Vermaas weet nog dater in die beginjaren veel vraag was naar kinderopvang, maar personeel was moeilijk te vinden: ‘De arbeidsmarkt was toen best moeilijk. Het is leuk om als wethouder kinderopvang mee te kijken hoe het Rollebol tot nu toe is vergaan. De wet- en regelgeving voor kinderopvang is door de jaren heen behoorlijk veranderd en dat is voor een bedrijf niet altijd makkelijk.’ Raymond beaamt dat kinderopvang een dynamische branche is, waar vaak dingen veranderen: ‘Ondernemen is constant bijschakelen, vooruitzien en improviseren. Maar ja, risico’s horen bij ondernemen en het lukt ons nog steeds goed. In tijden van schaarste, zoals ook nu weer, is het soms wel lastig. Ook nu zoeken we weer dringend personeel. De eerste effecten van corona zien we al. Er worden meer kinderen geboren. Dat merken wij door de stijging van het aantal aanmeldingen. Rollebol telt inmiddels 180 medewerkers, waaronder ook stagiaires en BBL’ers. Maar we kunnen nog meer personeel gebruiken…werk zat!’

Enige opvang met bijzondere BSO’s
Elly Konijn-Vermaas: ‘Als gemeente kregen we ook te maken met de veranderingen in de kinderopvang. Bijvoorbeeld toen commerciële kinderopvangorganisaties ook babyzwemmen aanboden!’ Raymond moet lachen: ‘Ja wij bieden veel dingen aan als ouders daar behoefte aan hebben. Wij ontzorgen ze helemaal. Waar wij onderscheidend in zijn? We zijn de enige met een scouting-BSO, een cultuur-BSO met Artiance en een sport-BSO met Sportcomplex Oosterhout. Als ouders dit voor hun kind willen, kunnen ze daar voor kiezen. Verder hebben we het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor kinderen met een taalachterstand geïntegreerd in onze organisatie. De kinderen uit de VVE-groep doen dus ook dingen samen met kinderen uit de andere groepen. Bij nieuwe activiteiten vinden we het wel belangrijk dat er een gedachte achter zit. We komen niet continu met nieuwe dingen. Het moet wel onderscheidend zijn en kwaliteit uitstralen!’

Voor alle kinderen Het gesprek komt op samenwerking. Conclusie is dat zowel samenwerking met de gemeente als onderlinge samenwerking tussen kinderopvangorganisaties belangrijk is. Tijdens de eerste lockdown regelden de organisaties bijvoorbeeld samen de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Het is belangrijk dat er voor alle kinderen plek is in de kinderopvang, ook voor de kinderen die extra aandacht nodig hebben. Voor hen zijn er echter binnen de reguliere kinderopvang soms te weinig mogelijkheden. Raymond geeft aan dat bij Rollebol ieder kind welkom is, ook als dat kind extra aandacht nodig heeft. Maar er is nu wel een grens aan de mogelijkheden. ‘Ja, dit is een aandachtspunt,’ vindt de wethouder. ‘Kinderopvang en gemeente moeten hierbij samenwerken. Daarom is onlangs gestart met een proeftuin, waarin wordt gekeken wat de kinderopvang nodig heeft, om ook de kinderen die extra aandacht nodig hebben goed op te kunnen opvangen. Rollebol is hier nauw bij betrokken.’

Toekomst
Elly Konijn-Vermaas rondt het gesprek af met de vraag hoe Raymond de toekomst ziet en waar zijn gedrevenheid vandaan komt. Raymond moet even nadenken. ‘Vooruit kijken is lastig nu, maar toch wel rooskleurig,’ antwoordt hij. ‘We doen de dingen waar we goed in zijn. Ouders ontzorgen, kwaliteit bieden en je gezonde verstand gebruiken. Continuïteit is ons bestaansrecht. Mijn gedrevenheid komt voort uit het zien van kansen en deze benutten. Vroeger zat ik in de sales en had nooit gedacht in deze branche terecht te komen. Maar ook hier zit ik eigenlijk in de sales. Een branche waar de marges klein zijn en je dus effectief moet omgaan met processen. Onze efficiënte bedrijfsvoeringkomt ten goede aan de kinderen. En natuurlijk het feit dat Rollebol een familiebedrijf is, van generatie op generatie!’

V.l.n.r. : Raymond Berghuijs (directeur van Rollebol Kindercentra), Lisa Leeuwenkamp (locatiemanager van Kindercentrum Olke Bolk) en Elly Konijn (wethouder)

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.