Terug naar het overzicht

Opruimactie wrak-, wees- en foutgeparkeerde fietsen bij station

In de week van 20 maart 2023 gaat de gemeente Alkmaar op het voorplein en aan de achterzijde van station Alkmaar weesfietsen, wrakfietsen en foutgeparkeerde fietsen opruimen. De gemeente voert deze opruimactie uit in samenwerking met gemeentelijke Handhaving, Rataplan en de NS. 

Voor de veiligheid en doorstroming is iedereen verplicht om zijn fiets in de daarvoor bestemde rekken te plaatsen. Door foutgeparkeerde, wrak- en weesfietsen is de veiligheid en toegankelijkheid van het station in het geding.  

De opruimactie 

Om de voor- en achterzijde van het station vrij van wees-, wrak en verkeerd geparkeerde fietsen te maken, organiseert de gemeente opnieuw een handhavingsactie. De gemeente voert de wrakfietsen direct af. Wrakfietsen zijn fietsen waar bijvoorbeeld een stuur of zadel mist, of waarbij de banden plat zijn. Weesfietsen en foutgeparkeerde fietsen kregen de afgelopen maand een sticker. Hierbij geldt dat de eigenaar deze zelf binnen 14 dagen kan verwijderen of in een stalling kan plaatsen. Als je jouw fiets met sticker binnen de 14 dagen niet hebt opgehaald, wordt de fiets verwijderd in de week van 20 maart.  

Waar kan ik mijn fiets hierna terugvinden? 

Alle weesfietsen en foutgeparkeerde fietsen worden in I lost Alkmaar gezet. Dat is een website waarop de gemeente fietsen en andere gevonden voorwerpen registreert. Om je fiets op te halen, dien je een verzoek in via https://ilost.co/nl/org/gemeente-alkmaar of bel je naar 14072.  

Fiets parkeren op de juiste manier 

Het parkeren van de fiets bij het station moet in de daarvoor bestemde stallingen. Naast een bewaakte inpandige stalling zijn er voldoende rekken aan zowel de voor- als achterzijde van het station. De fietsenstalling aan het voorplein heeft bovenaan een toegang tot de traverse. Zo zijn de perrons ook goed bereikbaar. De fietsen die langere tijd bij het station staan, krijgen een sticker en worden na 14 dagen meegenomen. Op deze manier houden we ruimte in de rekken voor iedereen die hun fiets wil stallen. En blijft het stationsplein toegankelijk voor iedereen.  

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.