Ondersteuning in natura en persoonsgebonden budget (PGB)

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Ondersteuning in natura en persoonsgebonden budget (PGB)

Ondersteuning in natura en persoonsgebonden budget (PGB)

Als u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo of de Jeugdhulp, kan dit ‘in natura’ of via een persoonsgebonden budget (PGB).

In natura

U laat u het regelwerk over aan de gemeente. U krijgt dan bijvoorbeeld een rolstoel in bruikleen, begeleiding voor uw kind of hulp bij het huishouden via een leverancier waar wij afspraken mee hebben. Wij zorgen voor de levering en de betaling.

PGB

Dit is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of hulpmiddel inkoopt. Dit budget krijgt u van ons en u bepaalt zelf bij wie u iets koopt of hulp inhuurt. Wij bepalen het bedrag.

Voorwaarden

  • U moet zelf op zoek naar een hulpverlener
  • U beheert het budget, dus u koopt zelf hulp in en stuur de hulpverleners aan. U mag iemand machtigen om dit voor u te doen
  • De hulp die u inkoopt past bij uw persoonlijke situatie, uw doelen en is veilig
  • Voor iemand van 18 jaar of jonger voldoet de kwaliteit van zorg aan de kwaliteitseisen
  • Het PGB besteedt u waarvoor het bedoeld is
  • U heeft niet eenzelfde soort voorziening ‘in natura’
  • Het PGB is niet bestemd voor: uw eigen bijdrage, bemiddelingskosten, administratiekosten, reiskosten voor de hulpverlener of een eenmalige uitkering aan uw hulpverlener
  • Wat betreft de PGB-Wmo mag u voor hulp bij het huishouden 10% met een maximum van €50,- per jaar vrij besteden. Voor andere vormen van ondersteuning geeft u precies aan hoe u het uitgeeft.

Beoordeling toekenning

Om te beoordelen of wij u een PGB toekennen, vult u een een aantal documenten in: een plan van aanpak pgb, een budgetplan pgb en een zorgovereenkomst.

Deze bespreekt u met uw klantmanager. Wij beoordelen of de documenten goed ingevuld en compleet zijn en of het budgetplan past bij de afspraken wij hebben gemaakt. Vervolgens ontvangt u een besluit waarin staat welke ondersteuning wij u toekennen, voor hoe lang en hoeveel geld u hiervoor krijgt.

SVB betaalt uw facturen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het pgb en verzorgt betalingen aan de zorgaanbieders. Bezoek de website of bel 030 – 264 8200 voor meer informatie.

Eigen bijdrage Wmo via CAK

De gemeente geeft bij het Centraal Administratiekantoor (CAK) aan dat u een PGB heeft. Het CAK berekent voor u uw eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en moet u ook van uw eigen inkomen betalen.

Wijzigingen in uw situatie doorgeven

Verhuist u naar een andere gemeente of is de ondersteuning niet meer nodig? Neem contact op met de Wmo. Voorkom daarmee dat u moet terugbetalen.

Onafhankelijk advies

  • www.pgb.nl De belangenvereniging voor PGBhouders. Niet-leden kunnen hun vragen eenmalig telefonisch voorleggen aan Per Saldo via 0900 - 742 48 57 (€ 0,20 per minuut) van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Laatste wijziging: 28 mei 2019