Afschrift of akte Burgerlijke stand vanuit buitenland

Een uittreksel uit de Burgerlijke stand kunt u digitaal aanvragen. Let op dat de levensgebeurtenis in Alkmaar heeft plaats gevonden.

Er zijn verschillende uittreksels mogelijk:

  • Geboorteakte
  • Huwelijks- en partnerschapsakte
  • Echtscheidingsakte en ontbinding partnerschapsregistratie
  • Overlijdensakte

In het online aanvraagformulier geeft u aan welk uittreksel u wilt ontvangen.

Meer informatie

€ 13,80

Een Nederlandse akte van de Burgerlijke stand kan ook worden aangevraagd in meerdere talen, dit heet een internationaal uittreksel. Dit uittreksel is behalve in het Nederlands ook opgemaakt in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Turks en Servo-Kroatisch. U geeft dit aan in het online aanvraagformulier.