Waarmerken kopie of afschrift

Aangepaste dienstverlening in verband met coronavirus

Soms hebt u voor formele transacties een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie van een document nodig. Dit is een verklaring dat het afschrift (of de kopie) overeenstemt met het origineel.

U kunt momenteel geen afspraak maken voor het laten waarmerken van een kopie of afschrift.

Meer informatie

€ 13,70

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Het originele document.
  • Uw pinpas.

U kunt in principe allerlei documenten door de gemeente laten waarmerken zoals bijvoorbeeld kopieën van een paspoort, rijbewijs of een verklaring. Wij waarmerken geen diploma’s of getuigschriften.