Samenstelling rekenkamercommissie

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie > Samenstelling rekenkamercommissie

Samenstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat uit de volgende personen:

Per 1 januari 2016 benoemd:

- de heer D. Stapel (voorzitter)
- de heer V. Lieffering (plv voorzitter)

Per 15 september 2017 benoemd:

- mevrouw M. van der Meer

Per 1 januari 2019 benoemd:

- mevrouw A. van der Stap
- de heer M.E. van den Heuvel MDR


Functies en nevenfuncties leden rekenkamercommissie

Drs. V. Lieffering

 • Legal counsel regulatory office ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam
 • Lid kascommissie VvE Duinwijck, Den Haag

Mr. D. Stapel

 • Gastdocent Hogeschool Utrecht
 • Voorzitter commissie bezwaarschriften gemeente Katwijk
 • (waarnemend) voorzitter commissie bezwaarschriften gemeenten Voorschoten-Wassenaar
 • Voorzitter commissie bezwaarschriften van de ‘kamer Katwijk’ van het regionaal bestuur Holland/Rijnland
 • Voorzitter Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie
 • Zelfstandig interim-manager en bedrijfsjurist
 • Lid gemeenteraad Oudewater

Mevrouw M. van der Meer

 • Onderzoeker/adviseur MM2
 • Lid/vice voorzitter rekenkamercommissie gemeente Schagen

 M.E. van den Heuvel MDR

 • Penningmeester stichting Cure for Cancer
 • Bestuurslid Stichting Amsterdam Belvedère Opera Concours
 • Voorzitter bestuur Stichting Opera Studio Nederland
 • Voorzitter bestuur Stichting Stagecrowd Foundation
 • Docent bestuurskunde- en recht, bestuur en beleid Masteropleidingen NCOI en BestuursacademieNederland
 • Lid bezwaarschriftencommissie Waterschap Amstel, Gooi- en Vechtstreek
 • Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Den Helder
 • Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Nieuwegein
 • Voorzitter van de Hoor- en Bezwaarschriftencommissies van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en van de Commissaris van de Koning van de Provincie Overijssel
 • MfN (NMI ‘peer-reviewer’ Stichting Kwaliteit Mediators, Rotterdam
 • Mediator (extern) voor Ministerie van Defensie, Commando Diensten Centrum, Den Haag
 • Honorair Consul van de Republiek Estland, Amsterdam

 A. van der Stap

 • Zelfstandig onderzoeker en adviseur
 • Voorzitter VVE appartementencomplex Waterrijkweg Amsterdam
 • Secretaris Stichting Educatie Studio

Laatste wijziging: 14 juni 2019