Rondkomen

Waar bent u naar op zoek?

Rondkomen

Hebt u moeite met lezen en schrijven, neem dan contact op met Stichting Lezen en Schrijven op 0800 023 4444.

Alkmaar wil graag dat alle inwoners mee kunnen doen. Zo kunnen Alkmaarders met een laag inkomen en weinig vermogen in aanmerking komen voor verschillende regelingen. Want blijven meedoen in de maatschappij moet voor iedereen mogelijk zijn.

Wist u dat er speciale regelingen zijn voor bijvoorbeeld aanschaf van een computer, het betalen van de contributie van een sportclub of om een goedkope zorgverzekering af te sluiten? Alle mogelijkheden en tips zijn te vinden op of via deze pagina.

13 tips

Tip 1: Vraag de gratis AlkmaarPas aan voor kortingen, vouchers en gratis extra’s.

Tip 2: Om met korting mee te doen met sporten vraagt u, naast de AlkmaarPas, ook de SportPas aan.

Tip 3: Via de AlkmaarPas krijgt u ook een tegemoetkoming voor vakantieactiviteiten via het Vakantiefonds. Dit is aan te vragen via uw hulpverlener. Uw hulpverlener vraagt dit aan bij MEE Alkmaar.

Tip 4: Ook bestaat voor kinderen van 4 tot en met 17 de mogelijkheid om lesgeld vergoed te krijgen voor bijvoorbeeld toneel- of muziekles.

Tip 5: Trouwen kan ook gratis! Meer informatie hierover vindt u bij de Burgerlijke Stand.

Tip 6: Vraag Bijzondere Bijstand aan voor de vergoeding van extra kosten en bijzondere kosten die u niet uit uw eigen inkomen kunt betalen. Vaak gaat het om kosten die u nergens anders vergoed kunt krijgen of waarvoor u niet verzekerd kunt zijn.

Tip 7: Via de gemeente is het mogelijk om goedkoper verzekerd te zijn door de Collectieve Zorgverzekering Minima aan te vragen.

Tip 8: Er zijn vergoedingen beschikbaar voor schoolgaande kinderen voor de ouderbijdrage en voor een computer voor de studie (middelbare school).

Tip 9: Het is mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor (gemeentelijke) belastingen zoals afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting.

Tip 10: De inkomenstoeslag is er voor mensen die minimaal 3 jaar een minimuminkomen hebben.

Tip 11: Studenten van 18 jaar en ouder met een arbeidsbeperking hebben mogelijk recht op een aanvullende studietoeslag.

Tip 12: Zorgkosten kunnen hoog zijn. Misschien zijn de kosten die u maakt aftrekbaar bij de Belastingdienst, zijn er regelingen van de gemeente of wordt er meer vergoed via uw zorgverzekering dan u in eerste instantie denkt. Omdat het soms lastig zoeken is, is alle informatie over zorgkosten terug te vinden op één pagina.

Tip 13: ICT vanaf Morgen verkoopt laptops en desktops aan mensen met een minimum inkomen (120% van de bijstandsnorm).

Laatste wijziging: 09 januari 2020