Sperwerstraat

Er is een fout opgetreden!

Sperwerstraat

Sperwerstraat - afbeelding linksboven

Project

Alkmaar en Woonwaard investeren in sociale woningbouw. 

Alkmaar heeft een groot tekort aan sociale huurwoningen. De gemeente draagt bij aan de oplossing door onbebouwde grond van de gemeente aan de Sperwerstraat beschikbaar te stellen. Samen met Woonwaard is onderzocht wat er wenselijk en mogelijk is.

Dat heeft geleid tot een plan van circa 90 woningen waarvan ongeveer 80% sociaal. Het gaat om gewone woningen en een aantal studio’s voor jonge mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Een deel van het gebied blijft groen.

Informatie


tekening vogelvlucht

tekening bovenaanzicht

bestemmingsplan

contact

Nieuws


Op 22 november 2017 heeft een inloopbijeenkomst plaats gevonden waarvoor omwonenden en organisaties in de omgeving van de Sperwerstraat zijn uitgenodigd met deze brief.