Sperwerstraat

Er is een fout opgetreden!

Sperwerstraat

Project


Alkmaar en Woonwaard investeren in sociale woningbouw. 

Alkmaar heeft een groot tekort aan sociale huurwoningen. De gemeente draagt bij aan de oplossing door onbebouwde grond van de gemeente aan de Sperwerstraat beschikbaar te stellen. Samen met Woonwaard is onderzocht wat er wenselijk en mogelijk is.

Het plan is na de inloopbijeenkomst eind 2017  en divers overleg aangepast. Het aantal woningen is verlaagd tot 78, bestaande uit 64 sociale huurappartementen en 14 duurdere eengezinswoningen. Er komen extra parkeerplaatsen ten behoeve van de Rudolf Steinerschool, Parlan en Lijn 5. De kleine woningen worden gewoon toegewezen en zijn niet meer exclusief bestemd voor jonge mensen die begeleiding nodig hebben.

Informatie


aangepast plan: tekening vogelvlucht

aangepast plan: tekening bovenaanzicht

oude plan: tekening vogelvlucht

oude plan: tekening bovenaanzicht

bestemmingsplan

contact

Nieuws

De gemeenteraad heeft het plan en de richtlijnen voor de uitwerking op 24 januari 2019 vastgesteld (agendapunt 13).