Starterslening

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Starterslening

Starterslening

Als u bij aankoop van uw woning de financiering net niet rond krijgt, kunt u in aanmerking komen voor een Starterslening.

Als u voor de eerste keer een woning wilt kopen en de financiering niet rond krijgt vanwege de hoogte van de hypotheek, dan kunt u in aanmerking komen voor een Starterslening. De Starterslening is een tweede hypotheek, naast de hypotheek die u zelf financiert op grond van uw inkomen.

Aanvragen

Dit doet u in drie stappen.

Stap 1:  Check of u voldoet aan de voorwaarden


Check of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening, staan genoemd in de Verordening starterslening. Dit zijn de voorwaarden in de verordening:
• Er is geen leeftijdsgrens;
• Het is uw eerste koopwoning
• De lening is voor ingezetenen (minstens 1 jaar ingeschreven in de Basis Registratie Personen) en mensen met een binding met Alkmaar;
• De maximale kosten om in aanmerking te komen voor een Starterslening zijn € 200.000,- (in 2019, voor 2020 is dit € 204.000,-). Dit is de prijs van de woning inclusief eventueel meerwerk en verbeterkosten. Zie de toelichting hieronder *. 
• De Starterslening is het bedrag dat de koper tekort komt om de financiering rond te krijgen. De lening kan niet hoger zijn dan 20% van de aankoopkosten. De lening is dus maximaal € 40.000,- (in 2019, voor 2020 is dit € 40.800,-).

* Een hypotheek kan niet meer zijn dan 100% van de marktwaarde van de woning. Als u een woning koopt voor de marktwaarde, kunt u de kosten voor meerwerk of verbetering dus niet in de hypotheek opnemen. U kunt dan ook geen Starterslening krijgen voor die kosten. U moet die kosten zelf betalen.

Als u meerwerk laat uitvoeren of achterstallig onderhoud gaat aanpakken (opknappen of verbouwen van de woning), stuurt u ook het kostenoverzicht van die werkzaamheden mee. Alleen met dit overzicht is te beoordelen of de totale kosten vallen binnen de kostengrens.

Stap 2: Vraag een toekenning aan bij de gemeente


Als u voldoet aan alle voorwaarden, vraag de toekenning aan voor een starterslening bij de gemeente. U stuurt hiervoor een kopie van het getekende voorlopige koopcontract (bestaande woning) of de getekende koopovereenkomst plus aannemingsovereenkomst (nieuwbouwwoning). Mail dit naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.

Stap 3: Aanvragen starterslening via SVn

Nadat u de toekenning van de gemeente heeft ontvangen, vraagt u de starterslening aan via de website van SVn. Dit kan uitsluitend digitaal. De toekenning die u van de gemeente heeft gekregen moet u tijdens het aanvraag proces uploaden bij uw digitale aanvraag bij SVn.

Uitleg

Met de Starterslening van de gemeente sluit u een tweede hypotheek af, naast de hypotheek die u hebt op grond van uw inkomen. Het bedrag van de tweede hypotheek is het bedrag dat u tekort komt om de financiering rond te krijgen.

Voor de tweede hypotheek betaalt u de eerste drie jaar geen rente en aflossing. Na drie jaar worden wel rente en aflossing voor de tweede hypotheek in rekening gebracht. De regeling gaat er van uit dat mensen in drie jaar tijd een hoger inkomen krijgen en die extra lasten kunnen opbrengen.

Kosten

Een aanvraag indienen is gratis. Sluit u een starterslening af, dan rekent SVn afsluitkosten. U kunt op de site van SVn lezen wat deze zijn.
Vanaf het vierde jaar betaalt u rente en aflossing. 

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.
Contactformulier met DigiD (particulieren)
Contactformulier met eHerkenning (ondernemers)