Starterslening

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Starterslening

Starterslening

Als u bij aankoop van uw woning de financiering net niet rond krijgt, kunt u in aanmerking komen voor een Starterslening.

ATTENTIE

Er is een voorstel in procedure om de Alkmaarse regeling voor Startersleningen te wijzigen.

Het voorstel houdt in dat de maximale woningprijs wordt verhoogd van € 175.000 naar € 200.000 . De Starterslening blijft gemaximeerd op 20% van de woningprijs, maar kan hierdoor maximaal € 40.000 worden.

Zie het persbericht: https://pers.alkmaar.nl/171863-voorstel-verhoging-maximale-woningprijs-voor-starterslening 

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over deze wijziging. Bedoeling is dat de nieuwe bedragen gaan gelden per 1 mei 2019. Als de gemeenteraad over dit voorstel een besluit heeft genomen, wordt de informatie op deze website aangepast.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als u voor de eerste keer een woning wilt kopen en de financiering niet rond krijgt vanwege de hoogte van de hypotheek, dan kunt u in aanmerking komen voor een Starterslening. De Starterslening is een tweede hypotheek, naast de hypotheek die u zelf financiert op grond van uw inkomen.

Aanvragen

Dit doet u in drie stappen.

Stap 1:  Check of u voldoet aan de voorwaarden


Check of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening, staan genoemd in de Verordening starterslening. Dit zijn de voorwaarden in de verordening:
• Er is geen leeftijdsgrens;
• Het is uw eerste koopwoning
• Maximale aankoopkosten € 175.000,-. Dit is de prijs van de woning inclusief eventueel meerwerk/verbeterkosten.
• De lening is voor ingezetenen (minstens 1 jaar ingeschreven in de Basis Registratie Personen) en mensen met een binding met Alkmaar;
• Geen eigen bijdrage van de verkoper nodig;
• De lening bedraagt maximaal € 35.000,-.
Als u meerwerk laat uitvoeren of achterstallig onderhoud gaat aanpakken (opknappen of verbouwen van de woning), stuurt u ook het kostenoverzicht mee. Alleen met dit overzicht is te beoordelen of de totale kosten voldoen als aankoopkosten.

Stap 2: Vraag een toekenning aan bij de gemeente


Als u voldoet aan alle voorwaarden, vraag de toekenning aan voor een starterslening bij de gemeente. U stuurt hiervoor een kopie van het getekende voorlopige koopcontract (bestaande woning) of de getekende koopovereenkomst plus aannemingsovereenkomst (nieuwbouwwoning). Mail dit naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.

Stap 3: Aanvragen starterslening via SVn

Nadat u de toekenning van de gemeente heeft ontvangen, vraagt u de starterslening aan via de website van SVn. Dit kan uitsluitend digitaal. De toekenning die u van de gemeente heeft gekregen moet u tijdens het aanvraag proces uploaden bij uw digitale aanvraag bij SVn.

Uitleg

Met de Starterslening van de gemeente sluit u een tweede hypotheek af, naast de hypotheek die u hebt op grond van uw inkomen. Het bedrag van de tweede hypotheek is het bedrag dat u tekort komt om de financiering rond te krijgen.

Voor de tweede hypotheek betaalt u de eerste drie jaar geen rente en aflossing. Na drie jaar worden wel rente en aflossing voor de tweede hypotheek in rekening gebracht. De regeling gaat er van uit dat mensen in drie jaar tijd een hoger inkomen krijgen en die extra lasten kunnen opbrengen.

Kosten

Een aanvraag indienen is gratis. Sluit u een starterslening af, dan rekent SVn afsluitkosten. U kunt op de site van SVn lezen wat deze zijn.
Vanaf het vierde jaar betaalt u rente en aflossing. 

Contact

Bel bij vragen de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072 of mail naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.