Statushouders – coronavirus – COVID-19

Op de onderstaande pagina’s staat actuele informatie.

The following pages contain up to date information.

Actuele informatie in alle talen op www.mycoa.nl, inclusief verschillende filmpjes.

Up to date information in all languages on www.mycoa.nl, including several movies.

Op de website van Pharos staat onder andere informatie over Corona. Klik op een van de volgende links voor de informatie:

The website of Pharos contains information about Corona. Click on one of the following links:

Nederlands | Turks | Tigrinya | Engels | Arabisch

Corona-helpdesk voor statushouders op Facebook.

Corona-helpdesk for statushouders at Facebook (multiple languages).

Voor Farsi, Syriërs en Eritreeërs is er een Facebook pagina in eigen taal, deze worden gevuld door onder andere Pharos.

Voor Farsi, people from Syria and Eritrea there are Facebookpages in the own language, filled bij Pharos (amongst others).

WhatsApp-hulplijn Corona voor Turks, Marokkaans-Arabisch en -Tamazight (Berbers)

Het Rode Kruis is gestart met een WhatsApp-hulplijn voor anderstaligen, speciaal voor mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Op deze manier kunnen anderstaligen op een laagdrempelige manier contact opnemen bij vragen over het coronavirus.

Telefoonnummer

  • De hulplijn is (vooralsnog) bereikbaar in het Turks via 06 481 58 053 en
  • in het Marokkaans-Arabisch en –Tamazight (Berbers) via 06 481 58 055.