Aanvraagformulier Stimuleringsfonds Alkmaar

U kunt een begroting aanleveren van uw initiatief. Daarvoor kunt u ons voorbeeld gebruiken.

Voorwaarden:

  • De gevraagde bijdrage uit het fonds is minimaal €5000,-
  • De beoordelingscommissie verwacht een eigen bijdrage of cofinanciering van tenminste 25%
  • De aanvragen worden maandelijks behandeld door de beoordelingscommissie Stimuleringsfonds Alkmaar. Op basis van het advies van de commissie neemt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar een definitief besluit.
  • U ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Binnen een maand ontvangt u een inhoudelijke reactie op uw aanvraag. Hierin vindt u ook een indicatie wanneer u een besluit van het college van burgemeester en wethouders kunt verwachten. De aanvragen die compleet zijn en voldoen aan doelstellingen van het fonds worden sneller beoordeeld.
  • Op deze subsidie zijn de algemene subsidieverordening en de nadere regels van toepassing.
  • De behandeltermijn is minimaal 8 weken en maximaal 16 weken.

Lees voor informatie over het Stimuleringsfonds de pagina Stimuleringsfonds Alkmaar.

Aanvragen die onvolledig zijn worden door de beoordelingscommissie niet in behandeling genomen.


Aanvraagformulier Stimuleringsfonds Alkmaar

Stap 1 van 4 - Algemene gegevens