Stimuleringsfonds Alkmaar

Een kick-start van 1,5 miljoen voor de Alkmaarse sport, cultuur en de economie

Het Stimuleringsfonds Alkmaar financiert ideeën die vanuit het hart van Alkmaarders komen en onze gemeente veerkrachtiger maken. Wij hebben uw denkkracht nodig om Alkmaar sterk, gezond en veilig uit het corona-tijdperk te laten komen.

Heeft u een goed idee?

Wie

Iedereen kan initiatieven aandragen.

Steek de koppen bij elkaar in de vereniging, met ondernemers of in uw buurt!

De subsidie uit het stimuleringsfonds is voor het uitvoeren van ideeën en initiatieven die een breed en positief effect hebben.

Hoeveel

De gemeenteraad heeft 1,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Geef binnen het projectplan aan hoeveel u nodig hebt voor het uitvoeren ervan.

De beoordelingscommissie toetst of de opgegeven kosten passen bij het idee en de positieve effecten.

Hoe

Stuur ons uw initiatief!

Vul het aanvraagformulier in

Het initiatief wordt getoetst door een beoordelingscommissie, die daarbij graag meedenkt.

De beoordelingscommissie brengt vervolgens een advies uit aan het College van B&W.

Veelgestelde vragen

Het stimuleringsfonds is opgericht om de stad weerbaar te maken tegen de gevolgen van de coronacrisis. Samen zorgen wij ervoor dat de gemeente Alkmaar hier sterk, gezond en veilig uit komt.

Het fonds financiert initiatieven die een breed en gezamenlijk belang dienen. Deze initiatieven kunnen door iedereen worden aangedragen. Zo benutten wij de denkkracht van inwoners en ondernemers.

Het initiatief is in ieder geval voorzien van:

  • een projectplan;
  • een begroting;
  • een ondertekening door de meewerkende partijen;
  • de gevraagde bijdrage uit het fonds is minimaal €5000,-;
  • de beoordelingscommissie verwacht een eigen bijdrage of cofinanciering van tenminste 25%.

Daarnaast geeft het projectplan antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat willen de initiatiefnemers bereiken met het initiatief?
  2. Hoe is de samenwerking met partners gezocht?
  3. In hoeverre draagt dit initiatief bij aan de doelstelling van het stimuleringsfonds?
  4. Op welke wijze vindt er financiering en stimulering plaats?
  5. Hoe krijgt de eigen bijdrage vorm in het initiatief?

Neem eerst alle informatie op deze pagina door. Zorg ervoor dat uw initiatief voldoet aan de voorwaarden.

Vul het aanvraagformulier in

Vertegenwoordigers uit de economische, sport en cultuursector.

De leden van de adviescommissie doen hun werkzaamheden onbetaald.

Voorzitterschap : Farzad Ghaus (Stad & Co)

Naam Organisatie Sector
Rob Niele Ondernemend Alkmaar Bedrijfsleven
Ger Welbers Alkmaar Marketing Marketing  / Toerisme
Hans van de Leygraaf Alkmaars Bolwerk Binnenstad
Patrick van Mil Stedelijk Museum Alkmaar Kunst / Cultuur
Bea den Bakker Alkmaar Sport / Horizon College Sport / Onderwijs
Peter Visser Taskforce / Horeca Horeca
Gideon Nijemanting Rabobank Financien
Marie-José van den Kommer Racktime Bedrijfsleven
Huub Purmer Het Nieuwe Warenhuis Bedrijfsleven

Geeft de website geen antwoord op je vraag? Neem contact op via stimuleringsfonds@alkmaar.nl