Internationaal Straattheater Festival 2021

In het coalitieakkoord ‘Alkmaar aan Zet’ staat de ambitie om jaarlijks een extra internationaal evenement naar Alkmaar te halen. Ook voor 2021 is dit de wens.

De gemeente Alkmaar nodigt evenementenorganisatoren uit om een projectvoorstel in te dienen voor een internationaal straattheater festival in 2021. Gezien de huidige ontwikkelingen i.v.m. Covid-19 is besloten het evenement te organiseren in het najaar van 2021.

Voorwaarden

Het festival moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het evenement betreft een meerdaags festival met een brede programmering, waarbij “artistiek en prikkelend” straattheater beslist aan bod dient te komen;
 • Het festival heeft een laagdrempelig karakter, doordat de theateracts (deels) vrij toegankelijk zijn;
 • Met de beperkingen die we momenteel wereldwijd kennen binnen het internationaal reizen interpreteren we deze keer ‘internationaal’ als ‘straattheateracts met internationale allure’.
 • Voor het organiseren van dit evenement is eenmalig maximaal €100.000,- subsidie beschikbaar.
 • Het verlenen van de subsidie biedt geen garantie voor het verstrekken van een evenementenvergunning. Dit is een apart traject dat door de evenementorganisator moet worden aangevraagd. Sinds de uitbraak van het coronavirus gelden er andere eisen voor evenementen. Het festival moet voldoen aan de dan geldende richtlijnen en regels zoals o.a. van het RIVM.

Beoordeling

De plannen worden beoordeeld op de volgende punten (op volgorde van belangrijkheid):

 • Ondernemerschap: het genereren van aanvullende middelen en inkomsten;
 • Samenwerking: de samenwerking met lokale partijen;
 • Spreiding: inzet op goede spreiding binnen de evenementenkalender in afstemming met Alkmaar Marketing (Evenementendesk);
 • Artistieke waarde: een professionele programmering;
 • Doelgroep: een duidelijk omschreven doelgroep en plan om deze te bereiken;
 • Draagvlak: het aantoonbaar draagvlak bij bewoners en ondernemers;
 • Bestendigheid: de uitwerking van een slecht weer scenario;
 • Duurzaamheid: de maatregelen die worden genomen om de impact van het evenement op de natuur en het klimaat te verkleinen.

Alle projectplannen die binnen de gestelde deadline zijn ontvangen en volledig zijn, worden ter advies voorgelegd aan de externe beoordelingscommissie van het Stimuleringsfonds. De samenstelling van deze commissie weerspiegelt de betrokken sectoren in de Alkmaarse samenleving zoals bedrijven, horeca en cultuur.

Daarnaast wordt de commissie eenmalig uitgebreid met de voorzitter van de adviescommissie cultuur (Alkmaar Maakt het!): Eva de Klerk.

Het advies van de beoordelingscommissie wordt vervolgens voorgelegd aan het college van B&W van Alkmaar, die het uiteindelijke besluit neemt.

Deadline

De aanleverprocedure is inmiddels gesloten.