Uittreksel Persoonsgegevens (BRP)

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Uittreksel Persoonsgegevens (BRP)

Uittreksel Persoonsgegevens (BRP)

Een uittreksel of afschrift uit de Basisregistratie personen (BRP), ook wel uittreksel uit het bevolkingsregister of persoonsregister genoemd, is een bewijs dat u in de gemeente Alkmaar bent ingeschreven. U kunt het bijvoorbeeld nodig hebben voor een opleiding, het overschrijven van een kentekenbewijs of voor inschrijving bij een woningcorporatie.

Op het uittreksel staan standaard de volgende gegevens: uw achternaam, voornaam of voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en uw woonadres. Vraag bij de instantie waarvoor u een uittreksel aanvraagt welke gegevens er eventueel nog meer op het uittreksel moeten staan. Maak dan de keuze welk uittreksel u wilt aanvragen.

Het uittreksel kan worden aangevraagd door u zelf of door een gezinslid dat op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Opvragen persoonsgegevens door advocaten en notarissen

Bent u advocaat of notaris en wilt u een uittreksel persoonsgegevens, burgerlijke standgegevens of staat van inlichtingen aanvragen? Lees meer op de pagina opvragen persoonsgegevens door advocaten en notarissen.

Reizen met kinderen
Aanvragen
Iemand machtigen
Kosten
Wachttijd

Reizen met kind(eren)

Bekijk op de website van Rijksoverheid of u extra documenten (uittreksels/akten, toestemmingsformulieren) moet meenemen op reis. Dit kan van toepassing zijn als u samen met een kind met een andere achternaam op reis gaat buiten het Schengengebied.

De Koninklijke Marechaussee controleert dan of er daadwerkelijk een ouder-kind relatie is en of het kind met toestemming het land verlaat. Doel van deze extra controle is om kindontvoeringen tegen te gaan.

Aanvragen

Dit is per uittreksel en uw situatie verschillend.

 • Basisuittreksel (standaard)
  Voor bijvoorbeeld de inschrijving bij opleidingen en voor het overschrijven van een kentekenbewijs.
  Vraag via DigiD aan of maak een afspraak om persoonlijk langs te komen bij een van de balies Burgerzaken (met DigiD of zonder DigiD)
 • Uittreksel burgerlijke staat
  Voor wanneer u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat buiten Alkmaar. 
  Vraag via DigiD aan of maak een afspraak om persoonlijk langs te komen bij een van de balies Burgerzaken (met DigiD of zonder DigiD)
 • Uittreksel met vermelding van datum inschrijving op huidig adres en uw vorige (‘historische’) adressen
  Voor bijvoorbeeld inschrijving bij een woningcorporatie. 
  Vraag via DigiD aan of maak een afspraak om persoonlijk langs te komen bij een van de balies Burgerzaken (met DigiD of zonder DigiD)
 • Uittreksel met vermelding van nationaliteit en vorige (‘historische’) adressen
  Om bijvoorbeeld een beveiligingspas aan te vragen.
  Vraag via DigiD aan of maak een afspraak om persoonlijk langs te komen bij een van de balies Burgerzaken (met DigiD of zonder DigiD)
 • Uittreksel met vermelding van burgerlijke staat en vorige (‘historische’) adressen
  Om bijvoorbeeld partnerpensioen aan te vragen.
  Vraag via DigiD aan of maak een afspraak om persoonlijk langs te komen bij een van de balies Burgerzaken (met DigiD of zonder DigiD)
 • Uittreksel met vermelding van uw nationaliteit (bewijs van Nederlanderschap)
  Voor bijvoorbeeld dienstplichtigen in het buitenland of vernieuwing van een buitenlands paspoort. Dit meertalig uittreksel is alleen geldig in het buitenland of voor buitenlandse autoriteiten. Hierop staan uw adresgegevens en burgerlijke staat en oudergegevens. Het is beschikbaar in de volgende talen:
  Nederlands - Frans - Duits - Engels > Vraag aan via DigiD
  Nederlands - Spaans - Italiaans - Turks > Vraag aan via DigiD
  of maak een afspraak om persoonlijk langs te komen bij een van de balies Burgerzaken (met DigiD of zonder DigiD)
 • Bewijs van in leven zijn en attestatie de vita
  Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit heeft u nodig voor een uitkering van een levensverzekering of lijfrente in Nederland. Met een attestatie de vita kunt u pensioen krijgen vanuit het buitenland. Dit is een internationaal uittreksel, Lees meer over het aanvragen van een bewijs van in leven zijn/attestatie de vita.
 • Registratie Niet-Ingezetenen
  Heeft u een uittreksel nodig, maar staat u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Dan heeft u een RNI-uittreksel nodig.
 • U woont in het buitenland en heeft een uittreksel nodig
  Print het formulier aanvraag uittreksel en vul het in, vermeld uw adres in het buitenland en stuur de stukken op. Stuur ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en een betalingsbewijs mee. Zonder deze stukken nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. De adresgegevens van de gemeente vindt u op het aanvraagformulier. Maakt het bedrag over naar rekeningnummer 28.50.98.624 ten name van gemeente Alkmaar, unit Burgerzaken. Vermeld uw naam, geboortedatum, omschrijving van het uittreksel en de volgende gegevens:
  IBAN NL57BNGH0285098624
  BNG 28.50.98.624
  BIC-code BNGHNL2G
  De bankrekening loopt bij: BV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Postbus 30305, 2500 GH Den Haag, The Netherlands. Na ontvangst van uw aanvraag en de betaling krijgt u het uittreksel toegestuurd.

Staat het door u benodigde uittreksel er niet bij of wil u extra gegevens laten uitdraaien voor op het uittreksel?                             
Vraag het uittreksel dan schriftelijk of persoonlijk aan.

 • Schriftelijk aanvragen
  Stuur ons de formulieren aanvraag uittreksel (pdf), de eenmalige incassomachtiging voor de betaling (pdf) en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs per mail of post. Wij sturen het uittreksel binnen 3 tot 5 werkdagen naar u toe. Houdt u er rekening mee dat de post er soms langer over kan doen en het een week kan duren voordat het uittreksel op uw adres wordt bezorgd. 
 • Persoonlijk (alleen op afspraak) Maak een afspraak om persoonlijk langs te komen bij een van de balies Burgerzaken (met DigiD of zonder DigiD). Neem uw identiteitsbewijs mee. U krijgt het uittreksel gelijk mee.

Iemand machtigen

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders machtigen met het machtigingsformulier. De gemachtigde neemt het volgende mee naar de balie Burgerzaken:

 • Het volledig ingevulde en door u ondertekende machtigingsformulier
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart)
 • Een geldig identiteitsbewijs

Kosten

 • Uittreksel BRP kost € 9,10
 • Internationaal uittreksel BRP kost € 13,80

Zie ook

Opvragen persoonsgegevens door advocaten en notarissen
Uittreksel Burgerlijke Stand

Logo DigiD Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Zie ook

Uittreksel Burgerlijke Stand