Stemmen met een visuele beperking

Heeft u een visuele beperking waardoor u niet zelfstandig het stembiljet kunt invullen? Dan biedt het stembureau in Wijkcentrum Thuis in Overdie aan de Van Maerlantstraat 8 uitkomst. Tussen 9.00 en 17.00 uur zijn daar vrijwilligers van de Oogstichting aanwezig. Zij begeleiden u naar het stembureau en helpen bij het invullen van het stembiljet. Wilt u na 17.00 uur stemmen met begeleiding in dit stembureau ? Bel dan met 14 072  voor het maken van een afspraak.

Kandidatenlijst in braille?

Er is op dit stembureau een kandidatenlijst in braille aanwezig.

Kandidatenlijst digitaal

De digitale kandidatenlijst vindt u hier: Kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezing 2021.

Geen vervoer?

Heeft u geen vervoer naar dit stembureau en heeft u een Wmo-taxipas? Neem dan contact op met Connexxion. Zij halen u op en brengen u na het stemmen meteen weer terug. Reserveer uw  uw rit vooraf als dat kan.

Liever stemmen bij een ander stembureau?

Dat kan natuurlijk ook. Op 15 en 16 maart zijn er 10 stembureaus open. Op 17 maart zijn er 68 stembureaus geopend. U mag daar zelf iemand mee naar toe nemen die u helpt bij het stemmen. De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.