Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Wilt u in het buitenland trouwen? Dan kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid worden gevraagd.

Wilt u in het buitenland trouwen? Dan moet u in sommige landen een verklaring van huwelijksbevoegdheid overleggen.

Voorwaarden

U kunt een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen als:

  • u de Nederlandse nationaliteit heeft;
  • u in de gemeente Alkmaar staat ingeschreven;
  • de gemeente Alkmaar uw laatste woonplaats was voordat u naar het buitenland vertrok.

Hoe vraag ik het aan?

Bel 14 072 en vraag naar een ambtenaar van de Burgerlijke stand of mail burgerlijkestand@alkmaar.nl

Benodigd

Van beide partners hebben wij de volgende documenten nodig:

  • een geldig legitimatiebewijs. Als de andere partner in het buitenland woont, een kopie van zijn / haar paspoort;
  • een afschrift van de geboorteakte, eventueel voorzien van legalisaties;
  • een afschrift uit de basisregistratie personen (BRP) met vermelding van burgerlijke staat en nationaliteit. Als de andere partner in het buitenland woont, een verklaring van burgerlijke staat, eventueel voorzien van legalisatiestempels;
  • eventueel bewijs van ontbinding van een vorig huwelijk / geregistreerd partnerschap, eventueel voorzien van legalisatiestempels. Dit bewijs vraagt u aan in de gemeente waar het vorige huwelijk werd gesloten of waar de vorige partner is overleden;
  • Als u in het buitenland woont: een bewijs dat u daar woont met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat, eventueel voorzien van legalisatiestempels.

Let op: documenten die niet in het Nederlands, Duits, Engels of Frans zijn opgemaakt, moeten vertaald worden door een beëdigde tolk/vertaler.

Kosten

€ 24,30

Let op: betaling is uitsluitend mogelijk met uw pinpas.

Geldigheidsduur

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is tot zes maanden na datum van afgifte geldig.