Vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuis

Er is een fout opgetreden!

Vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuis

NWZ-luchtfoto-vernieuwbouw


Noordwest Ziekenhuisgroep heeft definitief gekozen voor vernieuwbouw van het ziekenhuis in Alkmaar.

Noordwest staat hiermee voor een complexe opgave om voor de komende 17 jaar in drie fasen het ziekenhuis op de huidige locatie in de Alkmaarderhout te vernieuwen. Deze vernieuwbouw garandeert de gezondheidszorg voor de inwoners van Noord-Holland-Noord voor nu en in de toekomst.

Noordwest heeft in het masterplan beschreven hoe zij dit vorm gaat geven.

Stand van zaken bestemmingsplan procedure

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. Hierbij horen ook een stedenbouwkundig plan en een ontwikkelingsperspectief voor de langere termijn. In de afwegingen en keuzes heeft het college de zienswijzen meegenomen die eerder op het ontwerpbestemmingsplan, het concept stedenbouwkundig plan en het ontwikkelperspectief zijn ingebracht.

Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, liggen de ruimtelijke kaders vast waarbinnen het ziekenhuis de bouwplannen verder kan uitwerken.