Vernieuwing stationsgebied Alkmaar-Noord

Het gebied rond station Alkmaar Noord biedt volop kansen. Door zijn goede bereikbaarheid, de al aanwezige kantoren en voorzieningen en nog beschikbare ruimte. In de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 wordt daarom ingezet op het stedelijker vormgeven van het stationsgebied door het toevoegen van woningbouw en stedelijke functies.

Om de kansen zo goed mogelijk te benutten en de juiste stedenbouwkundige keuzes te maken is er het ontwerp Ontwikkelbeeld stationsgebied Alkmaar Noord. Het Ontwikkelbeeld is een visie op het stationsgebied en nog geen uitgewerkt stedenbouwkundig plan. Alleen voor de PostNL-kavel bestaat al een verder uitgewerkt plan en is een bestemmingsplan in procedure. Daarnaast is voor de locatie tussen het Van der Meijcollege en de rotonde Zeswielen, die is bedoeld voor de vestiging van de Europese school, een bestemmingsplan in voorbereiding.

Participatie en besluitvorming

Het ontwerp Ontwikkelbeeld ligt ter inzage vanaf donderdag 24 juni tot en met woensdag 4 augustus, gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan Hertog Aalbrechtweg 1 (PostNL-locatie).

Bekijk de uitnodigingsbrief met informatie over hoe u een zienswijze kunt indienen.

De documenten om een zienswijze in te dienen:

De planning is om, nadat de zienswijzen zijn verwerkt, het Ontwikkelbeeld en het ontwerp bestemmingsplan Hertog Aalbrechtweg 1 dit najaar door de gemeenteraad te laten vaststellen.

Station Alkmaar Noord OV-knooppunt 

Stations spelen als OV-knooppunten een steeds belangrijkere rol voor wonen, werken en voorzieningen in de stad. OV-knooppunten zijn de entrees van binnensteden en omliggende wijken of toegangspoorten naar natuur- of recreatiegebieden. Lees meer over OV-knooppunten op de website van provincie Noord-Holland.

 • Station-Alkmaar-Noord-Artist-impression

  Vernieuwing station Alkmaar-Noord

  Station Alkmaar-Noord is momenteel slecht toegankelijk, omdat de perrons via trappen bereikt moeten worden en er geen liften aanwezig zijn. Daarom vervangt ProRail het huidige gebouw voor een stationsgebouw dat toegankelijk is voor iedereen.

 • MicroCity-The-Future

  Microcity The Future

  De tweede ontwikkeling in het gebied is het huidige PostNL-distributiecentrum dat plaats maakt voor MicroCity The Future. Met de herontwikkeling van Station Alkmaar-Noord en PostNL ontstaan er kansen om de zuidzijde van het station te transformeren tot een woon-, werk- en leefomgeving van hoge kwaliteit.

 • de Europese school

  De Europese School

  Er komt mogelijk ook een derde ontwikkeling in het gebied. De Europese School die momenteel in Bergen is gevestigd, groeit uit zijn jasje en moet verhuizen.