Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Jeugd en Onderwijs > Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord

Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord


Informatie voor ouders en verzorgers

 

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Denk aan de leraren op school, de huisarts of een jongerenwerker. Niet altijd kennen zij elkaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord)

 

Hoe werkt VIN?

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij uw kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, ontstaat er een ‘match’. Er kan ook een match ontstaan met professionals die bij andere kinderen uit het gezin betrokken zijn. Na een match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij met elkaar en met u kunnen overleggen hoe zij uw kind het beste kunnen ondersteunen.

 

Wat staat er in VIN?

In VIN staan alleen de naam, het adres en de geboortedatum van uw kind, gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de professional die het signaal heeft afgegeven. Er staat niet in waarom de professional betrokken is bij uw kind en wat de zorgen zijn.

 

Hoe lang blijft een signaal staan?

Een signaal blijft maximaal twee jaar actief. Het kan ook korter zijn, wanneer de professional het signaal eerder uitschakelt. Hierna blijft het signaal nog maximaal vijf jaar in het archief. Dan wordt het signaal definitief verwijderd. Dit gebeurt ook als uw kind de leeftijd van 23 jaar bereikt heeft.  

 

Hoe worden ouders en jongeren betrokken?

Wanneer uw kind jonger is dan 16 jaar laat de professional aan u weten dat hij een signaal afgeeft. Vanaf 12 jaar vertelt hij het ook aan uw kind. Als uw kind 16 jaar of ouder is vertelt hij dit alleen aan uw kind.

Als er een match ontstaat, kunt u en/of uw kind samen met de professional bespreken hoe de informatie wordt uitgewisseld. Dit kan bijvoorbeeld in een gesprek met u en alle betrokken hulpverleners, een telefoongesprek of via e-mail.

 

Wie kan VIN gebruiken?

Professionals die werken met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar of hun ouders. Bijvoorbeeld leraren, leerplichtambtenaren, (huis)artsen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, jeugdverpleegkundigen, wijkteams en jeugdteams, Halt, (jeugd)GGZ, jeugdbescherming, Veilig Thuis en kraamzorg. Vrijwilligers van bijvoorbeeld een sportclub hebben geen toegang tot VIN.

 

Privacy en rechten

De privacy van uw kind is belangrijk. VIN voldoet aan de wettelijke regels die de privacy van uw kind beschermen. De verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. Een professional kan alleen zijn eigen signalen zien en de matches die daaruit voortkomen. Met andere woorden: het is geen zoeksysteem.

U heeft het recht de gegevens van uw kind in de verwijsindex in te zien. Ook heeft u het recht om te weten waarom de professional een signaal heeft afgegeven. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u een bezwaar indienen bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven.

 

Meer informatie

Op www.verwijsindex.tv kunt u een filmpje bekijken waarin VIN goed wordt uitgelegd.

Brief voor ouders
Ouderfilmpje

 

 

Laatste wijziging: 08 december 2017