Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Jeugd en Onderwijs > Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord

Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord

Verwijsindex


Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Niet altijd kennen zij elkaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord)

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij uw kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, ontstaat er een ‘match’. Na een match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij met elkaar en met u kunnen overleggen hoe zij uw kind het beste kunnen ondersteunen.

In de regio Noord-Holland Noord zijn al verschillende organisaties aangesloten op VIN, zoals: scholen, leerplicht (huis)artsen, maatschappelijk werk, jeugdhulpinstellingen, GGD, wijkteams, Veilig Thuis enz. Om een contract te krijgen met de gemeente voor jeugdhulp is aansluiten op VIN zelfs een verplichting.

Meer informatie over VIN kunt u vinden op www.vroegsamenwerken.nl

Laatste wijziging: 25 september 2018