Alkmaarderhout

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Afval en Milieu > Alkmaarderhout

Alkmaarderhout

De Alkmaarderhout is het oudste stadspark van Nederland. De eerste aanplant, ter aanleg van een “wandelgebied langs beboomde wegen” dateert uit 1607.

De huidige opbouw met slingerpaden, beken en lanen voert terug op een plan in Engelse Landschapsstijl van L.A. Springer.

Flora en Fauna

De Hout is door de afwisseling van oude boompartijen, grasvelden en de stadsboerderij zeer aantrekkelijk. Alle bomen in het park zijn aangeplant en wat boomsoorten betreft zijn er veel essen en iepen maar ook beuken te vinden. De onderbeplanting in het park is wel bijzonder te noemen. De zogeheten ‘stinzenplanten’, typische bosplanten, zijn hier in vele soorten en aantallen te vinden zoals daslook, vingerhelmbloem en nog 50 andere soorten.

Naast de vele stinzenplanten zijn er ook heel veel paddenstoelen in het park te vinden. Vooral in de Wilhelminalaan en de parallel lopende Hardraverslaan zijn het er heel veel, tot nu toe 158 soorten. Wat fauna betreft zijn er verschillende diersoorten te vinden in de Hout. Vogels zijn goed vertegenwoordigd in het stadspark zoals de Nachtegaal, de boomklever, de groene specht, de grote bonte specht en de appelvink.

Een nostalgische plek in het park is de Stadsboerderij de Hout. Kinderen kunnen hier op een ontspannende manier kennis maken met de dieren op de boerderij.

Cultuur

Er is in het park ruimte voor diverse vormen van cultuuruitingen, zoals muziek en beeldende kunst. Stichting Cultuurpark De Hout speelt hierin in een belangrijke rol. Behoud van cultuurhistorische waarde, vooral de lanen en herkenbaarheid van de tuinstijlen is een belangrijk onderdeel bij het onderhoud van het park. In de zomer zijn verschillende activiteiten in de Hout te vinden, Voor meer informatie hierover Stichting Cultuurpark de Hout.

Laatste wijziging: 08 november 2017