Duurzaam Alkmaar - Warmtenet HVC

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Afval en Milieu > Duurzaam Alkmaar - Warmtenet HVC

Duurzaam Alkmaar - Warmtenet HVC

Warmtenet HVC

Samen met de Huisvuilcentrale (HVC) werkt de gemeente aan het uitbreiden van het warmtenet in de stad. Het warmtenet wordt gevoed met warmte die overblijft na het verbranden van restafval in de afvalenergiecentrale. Bij het verbranden van restafval, materiaal dat voor ruim 50% van biologische of organische oorsprong is, komt veel energie vrij. Hier maakt HVC eerst zoveel mogelijk elektriciteit van. De warmte die dan nog overblijft, gebruikt HVC voor de voeding van het warmtenet. In 2002 startte de aanleg van het huidige warmtenet. Eind 2015 waren ruim 3600 woningen (of gelijke eenheden) aangesloten op het warmtenet. Naast woningen zijn onder andere het Afas-stadion, de Telefooncentrale, Stadswerk 072 en bedrijven in de Boekelermeer aangesloten. Zij hebben geen gas- en cv-ketel meer nodig. Door het aansluiting op het warmtenet is er tot 75% minder CO2-uitstoot (voor 1 huishouden staat dit gelijk aan de plaatsing van 22 zonnepanelen en 14.000 niet gereden autokilometers). Dat is goed voor ons milieu.
Het warmtenet zal in 2018 grotendeels zijn aangelegd. Het heeft dan een lengte van ca. 20 kilometer, ca.10.000 aangesloten woningen en de bestaande warmtenetwerken in Langedijk en Heerhugowaard zijn dan aangesloten op het warmtenet. Vanaf 2018 verduurzaamt het warmtenet, doordat het warmtenet dan vanuit de Bio Energie Centrale gevoed wordt. De CO2 reductie loopt daardoor op naar 95%.

Ontwikkelingen aanleg warmtenet

Het Alkmaarse warmtenet is vrij uniek. De meeste warmteprojecten richten zich namelijk vooral op nieuwbouw, maar in Alkmaar gaat het warmtenet ook bestaande gebouwen van warmte voorzien. Juist omdat de bestaande bouw met beperkte isolatie doorgaans meer warmte verbruikt, kan aansluiten op het warmtenet een interessante optie zijn. Zo zijn de bestaande ketels van het Petrus Canisius College in Overdie onlangs vervangen door een warmteaansluiting. Eind 2015 startte het uitbreiden van het warmtenet via de Oudorperpolder, langs station Alkmaar Noord en zwembad de Hoornse Vaart, richting de nieuwbouw in Vroonermeer-Noord. Inmiddels zijn de boringen onder de Hoornse Vaart en het treinspoor vrijwel afgerond. Eindbestemming zijn de bestaande warmtenetten in Heerhugowaard en Broek op Langedijk, die nu nog van warmte worden voorzien door warmtekrachtkoppelingsinstallaties. De werkzaamheden in Alkmaar duren naar verwachting tot 2018. Bekijk de overzichtskaart.

Aanleg ondergrondse leidingen

De aanleg van ondergrondse leidingen betekent meestal bestaande bestrating openbreken en op sommige plekken, zoals onder het Noordhollands Kanaal of onder een weg door, een boring uitvoeren. De aanleg combineren wij zoveel mogelijk met werkzaamheden van andere (nuts)bedrijven en leveranciers. Inwoners kunnen bij de aanleg te maken krijgen met enige hinder. Bij nieuwbouwprojecten ligt de grond en de infrastructuur rond te bouwen woningen al open. Het aanleggen van het warmtenet is dan onderdeel van de planning.

Juridisch kader

Wij willen dat alle nieuwbouwprojecten waar mogelijk aansluiten op het warmtenet. Om deze ambitie waar te maken, maken wij afspraken met ontwikkelaars en woningcorporaties met als basis de aansluitplicht op het warmtenet, die geldt binnen de gemeente Alkmaar. Dit is geregeld in de Bouwverordening 2010 artikel 2.7.3A. Deze verordening is vastgesteld voordat het Bouwbesluit 2012 in werking trad. Door het overgangsrecht in het Bouwbesluit, blijft de regeling uit de Bouwverordening 2010 geldig.

 Meer informatie

 

Laatste wijziging: 09 september 2016