Warmtevisie Alkmaar

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Afval en Milieu > Warmtevisie Alkmaar

Warmtevisie Alkmaar

Hoe verwarmen we Alkmaar in de toekomst zonder aardgas?

Nederland is aardgasvrij in 2050. Een grote opgave, ook voor de gemeente Alkmaar. De inwoners van Alkmaar spelen een hele belangrijke rol in de overgang naar een aardgasvrij Alkmaar en daarom hebben we in het voorjaar van 2019 ook de inwoners om advies gevraagd. De Warmtevisie inclusief de adviezen van inwoners is in juni 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. In de Warmtevisie staan de belangrijkste uitgangspunten en selectiecriteria, hiermee is de eerste stap gezet naar een aardgasvrij Alkmaar.

Bekijk hier snel en makkelijk de hoofdpunten van de warmtevisie >>

Hoe gaan we verder?

We maken een plan van aanpak. Het plan van aanpak voor kansrijke buurten en dorpen is onderdeel van een uitvoeringsprogramma dat samen met de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk wordt opgesteld. We starten hiermee wanneer duidelijk is wat de bevoegdheden en wettelijke mogelijkheden zijn voor de gemeente en wanneer er zicht is op financieringsmogelijkheden. Dit hangt samen met de besluitvorming rondom het Klimaatakkoord en de uitwerking daarvan.

De Warmtevisie

Download hier de Warmtevisie van de gemeente Alkmaar (pdf)

Contact:

Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar: warmtevisie@alkmaar.nl