Coronavirus, informatie voor ondernemers

De ondernemers worden momenteel hard getroffen door de effecten en maatregelen om het coronavirus te bedwingen. Momenteel zijn er diverse regelingen van kracht of ontstaan er nieuwe regelingen ter ondersteuning van de ondernemers.

Hieronder hebben we veel gestelde vragen en aangeboden regelingen voor u neergezet. Ook treft u op deze pagina handige links.

Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact op met het Ondernemersloket.

Meer informatie

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers geldt voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de Coronacrisis.

Ook zelfstandige culturele- en sport ondernemers met financiële problemen kunnen gebruik maken van deze tijdelijke regeling.

Indien voldaan wordt aan de voorwaarden kan bij de woongemeente ondersteuning worden aangevraagd voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

De TOZO wordt uitgevoerd door Halte Werk. Aanvragen van en nadere informatie over de voorwaarden van de TOZO.

Halte Werk doet haar best om uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Dit kan tot 4 weken duren. Er komen veel aanvragen bij Halte Werk binnen. Wij willen u in verband met de drukte vragen om de uitkomst van uw aanvraag af te wachten. Het is niet nodig tussentijds contact op te nemen met Halte Werk. De behandeltijd zegt niets over de uitkomst van uw aanvraag.

TOGS is een tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000 voor ondernemers in sectoren die direct zijn getroffen door kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het virus. De tegemoetkoming is belastingvrij.

Het elektronische aanvraagformulier voor deze ondernemers is te vinden op de website van RVO.

De regeling Werktijdverkorting is gestopt.

plaats daarvan komt een nieuwe regeling; het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het UWV en het Ministerie van SZW zijn druk bezig met de invoering van de regeling.

Voor vragen over een betalingsregeling gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met Cocensus.

Tot 1 juli 2020 wordt uitstel van betaling verleend aan alle ondernemers voor de betaling van gemeentelijke leges. Dit geldt voor leges en vergunningen die aangevraagd zijn voor 1 maart 2020.

Voor uw ondernemersvragen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving is het KVK Coronaloket in het leven geroepen.

Ook op het Ondernemersplein van de Rijksoverheid vindt u veel informatie.

Rijksoverheid: Informatie over de aanscherping van de maatregelen voor ondernemers en hun personeel per 23 maart 2020.

In overleg met de culturele sector is Minister van Engelshoven van OCW op 27 maart gekomen met een steunpakket aan maatregelen voor de culturele en creatieve sector. De uitwerking van dit steunpakket.

Ook de gemeente Alkmaar neemt ondersteunende maatregelen:

·         Uitstel van betalingen voor alle ondernemers, dus ook zzp’ers, tot 1 juli 2020.

·         Uitstel van betaling tot 1 juli 2020 van reclamebelasting, precario, definitieve toeristenbelasting 2019 en voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020.

·         Niet doorbelasten van rente in verband met latere betalingen.

·         Uitstel van betaling van gemeentelijke leges tot 1 juli 2020 voor vergunningen die aangevraagd zijn voor 1 maart 2020.

·         Een economisch/maatschappelijk noodfonds is in het leven te geroepen. Voor dit noodfonds zal de gemeenteraad gevraagd worden 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen.

·         Het Ondernemersloket is ingericht als tijdelijke adviesdienst voor ondernemers met vragen over de crisis.

·         Op verzoek van de ondernemers heeft de gemeente Alkmaar de laad- en lostijden in de binnenstad uitgebreid. Op deze manier kan de bezorging van goederen tot 12:00 uur plaatsvinden. De basis hiervoor is het verzoek van het Bolwerk en Inretail om er voor te zorgen dat de winkels in de binnenstad zoveel mogelijk één lijn houden en open zijn van 12:00-17:00 uur.

 

Meer over de maatregelen leest u in onderstaande nieuwsberichten:

Alkmaar ondersteunt ondernemers

College helpt Alkmaarse economie met Noodfonds

De accountmanagers van het Ondernemersloket staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

U kunt hen bellen via telefoonnummer 14 072.