Coronavirus, informatie voor (culturele) ondernemers

Momenteel zijn er diverse regelingen van kracht of ontstaan er nieuwe regelingen ter ondersteuning van de ondernemers. Hieronder hebben we veel gestelde vragen en aangeboden regelingen voor u neergezet. Ook treft u op deze pagina handige links.

Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken, de lopende en nieuwe regelingen en ondersteuning die gemeente Alkmaar biedt aan ondernemend Alkmaar? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van het Ondernemersloket.

Meer informatie

Gemeente Alkmaar staat open voor de ideeën van de horeca voor extra terras en kijkt naar wat de mogelijkheden zijn.

Dien uw aanvraag in via vergunningen@alkmaar.nl. Bij deze aanvraag moet een duidelijke plattegrond worden toegevoegd, de gemeente wil graag het totaalplaatje hebben om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Wanneer ondernemers uiterlijk 24 mei 2020 een aanvraag doen, krijgen zij nog voor 1 juni een terugkoppeling. Aanvragen die na 24 mei 2020 worden ontvangen, volgt de terugkoppeling zo snel mogelijk maar waarschijnlijk pas na 1 juni.

Lees meer in het nieuwsbericht: Alkmaar werkt mee aan grotere terrassen.

Dit vindt u terug in de noodverordeningen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Voor ondernemers is de coronacalculator beschikbaar gemaakt. Dit is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. De coronacalculator berekent in hoeverre u in aanmerking komt voor overheidsmaatregelen.

De coronacalculator zet alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij. U krijgt snel inzicht in welke regelingen op u van toepassing zijn. Ook krijgt u een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel.

De calculator geeft u verder een indicatie van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op uw eigen bedrijfsgegevens. De coronacalculator is veilig en overzichtelijk en werkt snel.

VNO-NCW en MKB-Nederland werken de tool dagelijks bij. Actualisaties in de regelgeving worden door vertaald in de calculator, zodat de ondernemer zijn sommen en aanvragen kan maken op grond van de meest actuele inzichten.

Naar Coronacalculator.nl.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers geldt voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de Coronacrisis.

Ook zelfstandige culturele- en sport ondernemers met financiële problemen kunnen gebruik maken van deze tijdelijke regeling.

Indien voldaan wordt aan de voorwaarden kan bij de woongemeente ondersteuning worden aangevraagd voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

De TOZO wordt uitgevoerd door Halte Werk. Aanvragen van en nadere informatie over de voorwaarden van de TOZO.

Procedure

Halte Werk neemt uw TOZO aanvraag namens de gemeente Alkmaar in behandeling. Zij streven ernaar om binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag tot een besluit te komen en tot uitkeren over te gaan. Als u de aanvraag heeft gedaan krijgt een bevestigingsmail met daarin uw aanvraag als PDF in de bijlage. Op dat moment weet u dat Halte Werk uw aanvraag heeft ontvangen.

Er komen veel aanvragen bij Halte Werk binnen. Wij willen u in verband met de drukte vragen om de uitkomst van uw aanvraag af te wachten. Het is niet nodig tussentijds contact op te nemen met Halte Werk. De behandeltijd zegt niets over de uitkomst van uw aanvraag.

Een aantal ondernemers die vóór 31 maart een TOZO aanvraag hebben gedaan bij HalteWerk /gemeente Alkmaar krijgen een bericht vanuit MijnOverheid met een statusupdate.

Deze berichten zorgen voor de nodige verwarring omdat de status niet te zien is en het bericht verwijst naar de website van de gemeente Alkmaar.

Deze koppeling met MijnOverheid is 31 maart uitgezet, maar helaas gaan aanvragen die vóór 31 maart zijn aangevraagd nog steeds via MijnOverheid. Dit is niet meer anders op te lossen. Mocht u zo’n bericht hebben gehad dan kunt u deze negeren. Dit zegt niks over uw Tozo aanvraag.

Hoe werkt het proces

Halte Werk neemt uw TOZO aanvraag namens de gemeente Alkmaar in behandeling. Zij streven ernaar om binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag tot een besluit te komen en tot uitkeren over te gaan. Als u de aanvraag heeft gedaan krijgt een bevestigingsmail met daarin uw aanvraag als PDF in de bijlage. Op dat moment weet u dat Halte Werk uw aanvraag heeft ontvangen.

TOGS is een tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000 voor ondernemers in sectoren die direct zijn getroffen door kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het virus. De tegemoetkoming is belastingvrij.

Het elektronische aanvraagformulier voor deze ondernemers is te vinden op de website van RVO.

De regeling Werktijdverkorting is gestopt.

plaats daarvan komt een nieuwe regeling; het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het UWV en het Ministerie van SZW zijn druk bezig met de invoering van de regeling.

Voor vragen over een betalingsregeling gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met Cocensus.

Tot 1 juli 2020 wordt uitstel van betaling verleend aan alle ondernemers voor de betaling van gemeentelijke leges. Dit geldt voor leges en vergunningen die aangevraagd zijn voor 1 maart 2020.

Wat houdt dit in:

 • U heeft al een factuur ontvangen voor diensten die vallen onder de legesverordening Alkmaar maar de betalingstermijn is nog niet verstreken: u krijgt uitstel om te betalen tot minimaal 1 juli 2020.
 • U heeft al een factuur ontvangen voor diensten die vallen onder de legesverordening Alkmaar maar de betalingstermijn is verstreken en u heeft eventueel al een herinnering/aanmaning ontvangen: u krijgt uitstel om te betalen tot minimaal 1 juli 2020. Herinneringen en aanmaningen kunt u als niet verzonden te beschouwen.
 • U heeft een dienst afgenomen (bijv. een aanvraag voor omgevingsvergunning) maar nog geen factuur ontvangen voor de leges: u krijgt binnenkort alsnog een factuur met de standaard betalingstermijn maar u krijgt daarmee gelijk uitstel om te betalen tot minimaal 1 juli 2020.

Voor uw ondernemersvragen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving is het KVK Coronaloket in het leven geroepen.

Ook op het Ondernemersplein van de Rijksoverheid vindt u veel informatie.

Rijksoverheid: Informatie over de aanscherping van de maatregelen voor ondernemers en hun personeel per 23 maart 2020.

In overleg met de culturele sector is Minister van Engelshoven van OCW op 27 maart gekomen met een steunpakket aan maatregelen voor de culturele en creatieve sector. De uitwerking van dit steunpakket.

Buurthuizen, cultuur- en sportinstellingen moesten op 15 maart per direct hun deuren sluiten, waardoor inkomsten die ze halen uit publiek waarvoor ze normaal geopend zijn, wegvallen. Voor deze instellingen wordt indien nodig huurvermindering toegepast tot openstelling weer mogelijk is. Het college bekijkt voor huurders van commerciële bedrijfsruimten in gemeentelijk eigendom per geval hoe ze kunnen worden gesteund zolang de crisis aanhoudt.

Het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) is sinds 18 maart 2020 uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven.

Op 10 april 2020 is het BL-C aangepast. Ook visserij- en aquacultuurbedrijven kunnen met terugwerkende kracht vanaf 18 maart hiervan gebruik maken. Aanvragen lopen via uw bank.

Voor nadere informatie; https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/overbruggingskrediet-bl-c-voor-coronacrisis-uitgebreid

 

De sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen zullen ook ondersteuning krijgen. Deze regeling wordt momenteel nader uitgewerkt. Nadere infomatie treft u hier aan. https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/steun-voor-sierteelt-en-voedingstuinbouwsector-en-fritesaardappeltelers

Ook de gemeente Alkmaar neemt ondersteunende maatregelen:

 • Uitstel van betalingen van gemeentelijke belastingen voor alle ondernemers, dus ook zzp’ers, tot 1 juli 2020.
 • Uitstel van betaling tot 1 juli 2020 van reclamebelasting, precario, definitieve toeristenbelasting 2019 en voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020.
 • Niet doorbelasten van rente in verband met latere betalingen.
 • Uitstel van betaling van gemeentelijke leges tot 1 juli 2020 voor vergunningen die aangevraagd zijn voor 1 maart 2020.
 • Voor huurders van commerciële ruimten in gemeentelijk eigendom wordt per geval bekeken hoe zij kunnen worden gesteund door huurvermindering.
 • Een economisch/maatschappelijk noodfonds is in het leven te geroepen. Voor dit noodfonds zal de gemeenteraad gevraagd worden 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen.
 • Het Ondernemersloket is ingericht als tijdelijke adviesdienst voor ondernemers met vragen over de crisis.
 • Op verzoek van de ondernemers heeft de gemeente Alkmaar de laad- en lostijden in de binnenstad uitgebreid. Op deze manier kan de bezorging van goederen tot 12:00 uur plaatsvinden. De basis hiervoor is het verzoek van het Bolwerk en Inretail om er voor te zorgen dat de winkels in de binnenstad zoveel mogelijk één lijn houden en open zijn van 12:00-17:00 uur.

Meer over de maatregelen leest u in onderstaande nieuwsberichten:

Alkmaar ondersteunt ondernemers

College helpt Alkmaarse economie met Noodfonds

De accountmanagers van het Ondernemersloket staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

U kunt hen bellen via telefoonnummer 14 072.

Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken, de lopende en nieuwe regelingen en ondersteuning die gemeente Alkmaar biedt aan ondernemend Alkmaar? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief van het Ondernemersloket.