Wijkverpleging

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Wmo > Wijkverpleging

Wijkverpleging

Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, wassen en aankleden, wondverzorging of het geven van injecties. Deze zorg wordt gegeven vanwege een lichamelijke ziekte, lichamelijke beperking of dementie. Een aantal wijkverpleegkundigen heeft ook een signalerende rol in de wijk. Zij hebben nauwe contacten met huisartsen, apothekers en zorg- en welzijnsorganisaties. 

Vergoeding door zorgverzekeraar

Wijkverpleging wordt vergoed door de zorgverzekeraar. U betaalt geen eigen risico. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie en regelt dat u zorg krijgt. Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.Voor wijkverpleging neemt u contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Signalerende rol wijkverpleging

Maakt u zich zorgen om iemand uit uw buurt? Neem contact op met een wijkverpleegkundige in uw wijk:

 

Wijk

Postcode

Wijkverpleegkundige

Telefoon

Oost: Centrum 1811 Jeanette Speijk 06 2072 2980
Oudorp 1821, 1823, 1829  Lydia Terra 06 2337 0051
Huiswaard, Vroonermeer 1822, 1824 Lydia Terra 06 2337 0051
Zuid: Overdie, Kooimeer, Spoorbuurt, Burgermeesterkwartier 1812 t/m 1816 Yvanka Zwaga en Selma Jorna 06 1093 9649
Noord: Mare, Daalmeer, Koedijk 1817, 1825 t/m 1827, 1831 Annelies Gootjes 06 5158 9166
Dorpen 1484 t/m 1486, 1488, 1536, 1636, 1840 t/m 1844, 1846 t/m 1847 Marieke Balsters 06 4510 8991

Laatste wijziging: 11 juli 2019