Evenement organiseren, melding of vergunning

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Alkmaar? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan.

De aard van het evenement, het tijdstip, de geluidsbelasting, openbare orde en veiligheid spelen een belangrijke rol. We houden rekening met een afwisselend programma en een spreiding van activiteiten over verschillende locaties. We bespreken alle aanvragen in de gemeentelijke coördinatiecommissie.

Meer informatie

U vult het aanvraagformulier evenementenvergunning in. U voegt hierbij een draaiboek en de indelingstekening toe.

Een evenement tot 500 bezoekers kost € 23,50 .

Een evenement met meer dan 500 bezoekers kost € 161,95.

Wanneer de vergunning korter dan 8 weken van te voren wordt aangevraagd, dan wordt het tarief verdubbeld.

U vraagt de vergunning minimaal 8 weken voor het evenement aan.

In de binnenstad van Alkmaar ligt een middenspanningsnet voor evenementen dat gevoed wordt door groene, duurzame stroom. Op verschillende locaties in de binnenstad zijn aansluitpunten aanwezig. Door gebruik te maken van deze stroomvoorziening, wordt er geen fossiele brandstof meer gebruikt.

Daarnaast draagt het bij aan de leefbaarheid, omdat er hierdoor minder luchtvervuiling en geluidsoverlast in de binnenstad is (omdat er geen aggregaten nodig zijn). U kunt de aansluitpunten gebruiken tegen een redelijke vergoeding.

Wilt u gebruik maken van deze groene stroom voorziening? Geef dit dan aan bij uw aanvraag.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: