Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen gemeente Alkmaar? Of komt u in gemeente Alkmaar wonen? Geef uw verhuizing dan aan ons door. Dat kan direct online.

Let op:
Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner. De hoofdbewoner is degene die al op het adres woont waar u naar toe gaat verhuizen. Vraag hem/haar om formulier toestemming hoofdbewoner in te vullen. Dit kan online.

Meer informatie

Verhuist u binnen de gemeente Alkmaar? Vul dan het online formulier verhuizing doorgeven in.

Verhuist u vanuit een andere gemeente naar gemeente Alkmaar? Vul dan het online formulier verhuizing doorgeven in.

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt automatisch uitgeschreven uit onze gemeente.
Voorzieningen zoals bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart of traplift gaan niet automatisch over naar uw nieuwe gemeente. Informeer in uw nieuwe woonplaats wat u moet doen om hiervoor in aanmerking te komen.

Bent u in het bezit van een hond. Geef dit ook door aan uw nieuwe gemeente in verband met het betalen van hondenbelasting (niet elke gemeente heft deze belasting).

Neem telefonisch contact met ons op via 14 072.

 

Wij verwerken uw verhuizing in onze administratie. Wij houden hierbij de door u opgegeven verhuisdatum aan.

Ligt uw verhuizing in de toekomst dan wordt dit verwerkt op de dag van de door uw opgegeven verhuisdatum. U ontvangt hiervan een bevestiging.

U kunt uw nieuwe gegevens inzien via de website van Mijn Overheid. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. De wijzigingen staan vermeld onder het tabblad persoonlijke gegevens.

U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft uw officiële verhuisdatum.

Voorbeeld

Op 5 oktober vult u het formulier verhuizen of emigratie in. Op dit formulier hebt u ingevuld dat u 10 oktober verhuist. Uw verhuizing wordt dan op 10 oktober verwerkt. Zodra uw verhuizing verwerkt is, ontvangt u een bevestiging.

 • Uw eigen verhuizing doorgeven
  • Dat kan als u 16 jaar of ouder bent.
 • Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:
  • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner.
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij mee verhuist.
  • Uw ouder, als hij of zij mee verhuist.
  • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent.

Let op:
U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap. Dat kan alleen deze persoon zelf doorgeven.

Uw verhuisbericht geven wij door aan andere overheids- en publieksrechtelijke instellingen. Voorbeelden hiervan zijn: Belastingdienst, pensioenfonds, hoogheemraadschappen, andere gemeenten, Sociale Verzekerings Bank.

Commerciële instellingen, zoals banken, licht u zelf in.

U bent wettelijk verplicht om aan de gemeente door te geven waar u woont. Ook als er iets verandert in uw situatie, moet u dat melden. Bijvoorbeeld als u verhuist, trouwt of een kind krijgt. Wanneer u niet op tijd uw verhuizing doorgeeft, kunt u daarvoor een bestuurlijke boete krijgen. U riskeert een boete wanneer u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon er niet woont.