Vernieuwing stationsgebied Alkmaar-Noord

Stations spelen als OV-knooppunten een steeds belangrijkere rol voor wonen, werken en voorzieningen in de stad. De gemeente maakt gebruik van de vernieuwing van het NS-station en de sluiting van het Post NL-distributiecentrum om een ontwikkelvisie (ontwikkelplan) voor het stationsgebied te maken.

Wat is een knooppunt precies?

OV-knooppunten zijn de entrees van binnensteden en omliggende wijken of toegangspoorten naar natuur- of recreatiegebieden. U kunt meer lezen over OV-knooppunten op de website van provincie Noord-Holland.

Ontwikkelbeeld

Omdat er verschillende ontwikkelingen gaan plaatsvinden, is dit voor de gemeente aanleiding om een gebiedsvisie (ontwikkelbeeld) te maken voor het stationsgebied Alkmaar-Noord. Eind februari zijn eigenaren van (kantoor)panden in dit gebied uitgenodigd. Net als gebruikers en omwonenden voor een informatiebijeenkomst. Hier is de gebiedsinventarisatie gepresenteerd en hebben mensen de kans gehad om vragen te stellen en te reageren. Deze inbreng is terug te vinden in het inventarisatie- en analyserapport met daarbij een SWOT-analyse. Hierin zijn zowel de sterke en zwakke punten als de kansen en bedreigingen van het gebied weergegeven. De uitgangspunten voor de ontwikkelvisie zijn inmiddels duidelijk. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een aantal scenario’s, waaruit een keuze wordt gemaakt. Een van deze scenario’s wordt als toekomstbeeld uitgewerkt.

Op basis van de inventarisatie en analyse is inmiddels een aantal ambities geformuleerd aangevuld met referentiebeelden. Wilt u reageren op deze ambities of heeft u ideeën voor de uitwerking daarvan, dan kunt u uw reactie tot en met 8 juli 2020 sturen naar stationsgebiedalkmaarnoord@alkmaar.nl. Wij gebruiken deze reacties bij de uitwerking van de ambities. Naar verwachting zal in september, als de dan geldende coronarichtlijnen dit toestaan, een nieuwe inloopbijeenkomst plaatsvinden over de dan verder uitgewerkte plannen voor het stationsgebied.

Ontwikkelplan Alkmaar Noord
Ontwikkelplan Alkmaar-Noord

Heeft u vragen of opmerkingen over de gebiedsontwikkeling? U kunt deze mailen naar stationsgebiedalkmaarnoord@alkmaar.nl.