Openbare selectie ontwikkelaar woningbouwlocatie De Pauw fase 2b, 3 en 4

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Openbare selectie ontwikkelaar woningbouwlocatie De Pauw fase 2b, 3 en 4

Openbare selectie ontwikkelaar woningbouwlocatie De Pauw fase 2b, 3 en 4

Woningbouwlocatie De Pauw


Te koop woningbouwlocatie  


De Pauw in De Rijp, fase 2b, 3 en 4   -    oppervlakte ca. 13.282 m²                              

Openbare selectie Ontwikkelaar                   


De gemeente Alkmaar is via een openbare selectie op zoek naar een ontwikkelaar die op de locatie De Pauw in De Rijp voor eigen rekening en risico een woningbouwprogramma(70 woningen) ontwikkelt en realiseert, dat past binnen het Bestemmingsplan, het (voorlopig) Uitwerkingsplan De Pauw fase 2b, 3 en 4, voldoet aan het Beeldkwaliteitsplan en de (stedenbouwkundige) randvoorwaarden die zijn vastgelegd in de bijbehorende brochure (pdf 746 kB).

Hierbij informeren wij u dat op dinsdag 31 oktober het Uitwerkingsplan De Pauw fase 2b, 3 en 4 door het college van Burgemeester en Wethouders ongewijzigd is vastgesteld. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Bijlagen 1 tot en met 5 maken een integraal onderdeel uit van de selectiebrochure.

Bijlage 1          Inschrijfformulier Selectie Locatie De Pauw in De Rijp fase 2b, 3 en 4
Bijlage 2          Kadastrale kaart plangebied
Bijlage 3          Schetsontwerp plangebied
Bijlage 4          Beoordelingscriteria
Bijlage 5          Model-Koopovereenkomst

Bijlage 6          Vraag en antwoord
Bijlage 7          Bestektekening woonrijp maken De Pauw fase 2 

Bijlage 8          Vraag en antwoord - aanvulling
Bijlage 9          Vraag en antwoord - aanvulling 2

 

 

Laatste wijziging: 30 november 2017