Woningsplitsing

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Woningsplitsing

Woningsplitsing

Wanneer u van plan bent een (zelfstandige) woonruimte kadastraal te splitsen in meerdere zelfstandige woonruimtes, dan moet u een splitsingsvergunning aanvragen.

Wanneer u van plan bent een (zelfstandige) woonruimte kadastraal te splitsen in meerdere zelfstandige woonruimtes, dan moet u een splitsingsvergunning aanvragen.

Aanvragen

Sinds 1 januari 2017 heeft u altijd een vergunning nodig voor het kadastraal splitsen van een woning in meerdere zelfstandige woonruimtes. Alleen een eigenaar van een woonruimte kan een splitsingsvergunning aanvragen.

Let op

  1. Wilt u een woonruimte splitsen in meerdere zelfstandige woningen? Dan heeft u ook een vergunning woningvorming (DigiD of eHerkenning) nodig.
  2. Is het splitsen van een woonruimte in meerdere woningen in strijd met het bestemmingsplan? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

Doorlooptijd

Meestal nemen we binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag, maar soms hebben we meer tijd nodig. We kunnen de beslisperiode één keer verlengen met nog eens 6 weken. Hebben we dan nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de vergunning.

Kosten

Voor een splitsingsvergunning heffen we leges.

Contact

Wilt u meer informatie over woningsplitsing in Alkmaar? Neem dan contact op met de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072 of stuur een e-mail.

Zie ook

logo DigiD DigiD: Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

logo eHerkenningMet eHerkenning kunnen bedrijven veilig inloggen bij overheden