Kindermishandeling en huiselijk geweld

Zorgen maken om een kind, volwassene of ouder is niet fijn. Helemaal niet als die zorgen gaan over huiselijk geweld. Maar juist u kunt iets doen. Ook als u twijfelt. Kijk naar de signalen waar u op kunt letten, praat erover en vraag om hulp.

Meer informatie

Juist u kunt iets doen. Ook als u twijfelt. Kijk naar de signalen waar je op kunt letten, praat erover en vraag om hulp.

In alle gevallen kun je Veilig Thuis bellen via 08002000. En bij acuut gevaar belt u 112.

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling denk je al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting.

Het kan voorkomen bij kinderen, volwassen of ouderen. 

Voorbeelden zijn: 

  • Verwaarlozing, niet zorgen voor eten, drinken of (schone)kleding; 
  • Seksueel geweld, zoals ongewild aanraken of seks tegen je zin; 
  • Mishandeling, zoals schoppen of slaan; 
  • (Dreiging van) eerwraak of huwelijksdwang. Als je tegen je zin moet trouwen of niet mag scheiden; 
  • Financiële uitbuiting.

Huiselijk geweld komt helaas nog vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Als u zelf betrokken bent, bent u dus niet de enige. Schroom niet om hulp te vragen.

Bel bij een spoedeisende calamiteit of noodgeval waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn: 

  • Binnen kantooruren: Bel 14 072 en vraag naar de jeugd- en gezinscoaches Alkmaar
  • Buiten kantooruren: Bel de Crisisdienst Jeugd NHN voor iedereen tot 18 jaar via: 088-7778887 of bel politie 112 of 09008844