Melding bijtincident door honden

Als een hond u of uw hond, kat of overig huisdier heeft gebeten, kunt u aangifte doen. De dierenpolitie behandelt deze meldingen. De politie bepaalt wat de juiste acties zijn in de situatie. De politie kan beslissen om zelf op te treden (strafrecht), of aan de burgemeester vragen om wat te doen (bestuursrecht). Wij adviseren u om de volgende stappen te volgen.

Stappenplan bij een bijtincident

 • Is er sprake van een dringende situatie en wilt u direct hulp van de politie? Bel dan 112.
 • Voelt u zich bedreigd en wilt u met spoed politie om u bij te staan? Bel dan 112.
 • Geen direct dreigende situatie? Schrijf dan de gegevens op.

Om te zorgen voor een goede afloop is het belangrijk dat u alle gegevens opschrijft. Het kan ook handig zijn om foto’s te maken van eventuele verwondingen. Denk in elk geval aan:

 • Gegevens van de andere partij
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • WA verzekering
 • Gegevens van de andere hond
  • Ras
  • Leeftijd
  • Naam
  • Kleur
 • Gegevens van getuigen
  • Naam
  • Contactgegevens

Probeer de situatie zo duidelijk mogelijk op te schrijven, direct na het incident. Wat hebben de honden gedaan? Wat hebben de eigenaren, omstanders of eventuele andere dieren gedaan? Hoe hebben de dieren gereageerd hierop? Beschrijf het incident stap voor stap. Denk hierbij ook aan de verwondingen, de plaats en of de honden los liepen. Maak foto’s en/of filmpjes als dit veilig kan.

Nu heeft u alle informatie verzameld. U kunt kiezen uit twee manieren van afhandeling.

 1. De zaak onderling afhandelen

Bij minder ernstige incidenten lukt het vaak wel om de zaak onderling af te handelen. In bijna alle gevallen valt schade veroorzaakt door een hond onder de WA-verzekering van de eigenaar.

 1. Aangifte doen bij de politie

Bij ernstige incidenten kunt u aangifte doen bij de politie. Soms, bij minder ernstige incidenten, adviseert de politie om een melding te doen in plaats van aangifte. Omdat er dan geen strafbaar feit is gepleegd volgens het Wetboek van Strafrecht.

Vervolg aangifte bij de politie

Op grond van deze informatie kunnen eventuele stappen worden ondernomen op basis van de gemeentelijke APV (via het bestuursrecht). Per incident wordt beoordeeld of dit nodig en wenselijk is.

De gemeente kan verder onderzoek doen. Dit onderzoek kan er voor zorgen dat de eigenaar van de agressieve hond wordt aangeschreven. Dit kan een waarschuwing zijn of een gebod dat hij zijn hond kort aangelijnd en/of gemuilkorfd moet houden. Soms ontsnapt een agressieve hond vanaf het eigen terrein en veroorzaakt dan een bijtincident. Op dat moment kan de eigenaar ook worden verplicht om een hogere, afsluitbare omheining te plaatsen zodat herhaling wordt voorkomen.