Ter inzage

In onze officiële bekendmakingen staat soms vermeld dat er plannen of stukken in het Stadskantoor ter inzage liggen of dat ze op onze website staan.

Hieronder kunt u de plannen en stukken online bekijken. Wilt u ze in het Stadskantoor bekijken? Bel ons dan op telefoonnummer 14 072 voor een afspraak. 

Bent u het niet eens met een plan, lees dan in de bekendmaking of en hoe u dit aan ons kunt doorgeven.