Alkmaar in cijfers

Gemeente Alkmaar heeft een website gemaakt waar u als inwoner, toekomstige inwoner, ondernemer of bezoeker allerlei gegevens, cijfers, statistieken en data kunt vinden. Deze data zit in kant en klare grafieken en tabellen, maar ook in uitgebreidere datasets. Daarmee kunt u zelf selecties samenstellen.

Thema’s

De thema’s waarvan u data kunt vinden:

 • Bevolking
 • Wonen
 • Onderwijs
 • Werk en inkomen
 • Economie
 • Sociale zekerheid
 • Zorg en gezondheid
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuur
 • Financien
 • Duurzaamheid
 • Gebied in cijfers
 • Kerncijfers

Databronnen

De cijfers zijn afkomstig van uiteenlopende dataleveranciers, zoals:

ABF Research | Alzheimer Nederland  | CBS | Coelo | DUO | Kadaster | LISA | Locatus | Ministerie van BZK | Politie | Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed | RVO | UWV |

Uitgangspunt bij de keuze voor datasets is dat deze landsdekkend beschikbaar zijn en een terugkerend karakter hebben (maand/kwartaal/halfjaar of jaar). Met regelmaat worden de cijfers geactualiseerd.