Responsible Disclosure

Gemeente Alkmaar hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen en de bescherming van de privacy van gebruikers van de website. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat er een zwakke plek in de website te vinden is. Mocht u een zwakke plek in de beveiliging van de website constateren, dan stellen we het bijzonder op prijs als u dit bij ons meldt.

U kunt dit als volgt doen:

  • Mail uw bevindingen naar emailadres : fg@alkmaar.nl met in het onderwerp : ‘beveiliging’.
  • Geeft zoveel mogelijk informatie omtrent uw bevinding, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.
  • Indien u contactgegevens achterlaat dan kunnen wij u informeren over de afhandeling en eventueel nadere informatie bij u inwinnen om de afhandeling te versnellen.

Wat mag u van ons verwachten:

  • Wij zullen uw melding snel oppakken, zorgvuldig afhandelen en u daarover berichten.
  • Gemeente Alkmaar behandelt alle meldingen vertrouwelijk en deelt persoonlijke gegevens van een melder niet zonder toestemming met derden, tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.
  • In onderling overleg kunnen we, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.
  • Gemeente Alkmaar deelt de ontvangen melding doorgaans met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.