Voedselverspilling is het weggooien van voedsel dat nog eetbaar is, het onnodig verliezen van voedsel tijdens de productie en het weggooien van voedsel dat niet wordt opgegeten of gedronken. Het is belangrijk om te beseffen dat voedselverspilling niet alleen plaatsvindt in huishoudens, maar ook in de landbouw, de voedselverwerkingsindustrie, in winkels en de horeca.

Volgens het Voedingscentrum wordt er in Nederland jaarlijks ongeveer 34 kilogram voedsel per persoon verspild. Dit komt neer op ongeveer 540 miljoen kilogram per jaar in Nederland.

Lees meer bij het Voedingscentrum

Klimaat

Voedselverspilling is een groot probleem in de wereld en heeft een groot effect op het klimaat. Het heeft gevolgen voor het milieu, de economie en de maatschappij als geheel. Voedselverspilling veroorzaakt namelijk niet alleen CO2-uitstoot tijdens het productieproces, maar ook bij het vervoer, de verwerking en het afvalbeheer. Daarnaast heeft het een negatieve effect op de natuurlijke hulpbronnen die worden gebruikt, zoals water en landbouwgrond.

Circulair voedselsysteem

Een circulair voedselsysteem is heel belangrijk voor een circulaire economie. Het is een manier van voedselproductie en gebruik waarbij er zo min mogelijk afval en verspilling is. In plaats daarvan worden alle resten en bijproducten hergebruikt om nieuwe voedselproducten te maken. Of om als voedingsbron te dienen voor dieren of planten. Dit helpt om het gebruik van grondstoffen en energie te verminderen en het effect op het milieu te verminderen. Bovendien kan een circulair voedselsysteem bijdragen aan lokale voedselproductie.

Wat kan ik doen?

Als inwoner kunt u ook helpen met het verminderen van voedselverspilling door uw koop- en eetgedrag aan te passen. Door bijvoorbeeld alleen te kopen wat u nodig heeft, eten te bewaren voor later, restjes opnieuw te gebruiken en te kiezen voor producten die minder snel bederven.

Lees tips van het WWF

Ambities

Het verminderen van voedselverspilling is een belangrijk aandachtspunt in de duurzaamheidsambities van de gemeente Alkmaar. Er zijn verschillende maatregelen die we kunnen nemen om voedselverspilling te verminderen. Denk aan het verbeteren van de opslag en het transport van voedsel, het veranderen van de koopgedrag van consumenten en het verbeteren van de planning en het beheer van de voedselvoorziening. Wat gaan we de komende tijd doen?

Gedragsverandering

De komende jaren zetten wij in op verschillende campagnes voor bewustwording en gedragsverandering bij inwoners. Deze hebben als onderwerpen:

  • Het veranderen van koopgedrag
  • Voedsel op de juiste manier opslaan
  • Het verminderen van de afvalstroom
  • Het delen van voedsel

Voedsel verbindt

Gemeente Alkmaar is aangesloten bij Voedsel Verbindt, een activerend netwerk voor Noord-Holland en Flevoland voor duurzame Agri & Food activiteiten, ontwikkelingen en projecten. De aandacht ligt vooral op het thema voedsel uit de regio.

Meer over Voedsel Verbindt

Samen Tegen Voedselverspilling

Gemeente Alkmaar is aangesloten bij Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Het is dé beweging van bedrijven en publieke organisaties die hun krachten bundelen voor een gezamenlijk doel: samen verminderen we voedselverspilling met de helft voor 2030. Daarmee houden we in Nederland jaarlijks 1 miljard kilo goed voedsel binnen de keten. Hiermee worden we koploper in het realiseren van Sustainable Development Goal 12.3.

Adviesgesprekken Greendish met Alkmaarse horecaondernemers

Wilt u als horecaondernemer geld besparen en uw menu verduurzamen? Tien horecaondernemers uit gemeente Alkmaar kunnen een gratis en vrijblijvend persoonlijk adviesgesprek met een expert aanvragen.

Meer over de adviesgesprekken met Greendish

Blijf op de hoogte.

U kunt zich hieronder inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van Alkmaar Duurzaam.