Voedselverspilling is het weggooien van voedsel dat nog eetbaar is, het onnodig verliezen van voedsel tijdens de productie en het weggooien van voedsel dat niet wordt geconsumeerd. Het is belangrijk om te beseffen dat voedselverspilling niet alleen plaatsvindt in de huishoudens, maar ook in de landbouw, de voedselverwerkingsindustrie, de detailhandel en de horeca.

Volgens het Voedingscentrum wordt er in Nederland jaarlijks ongeveer 34 kilogram voedsel per persoon verspild. Dit komt neer op ongeveer 540 miljoen kilogram per jaar in Nederland.

Lees meer bij het Voedingscentrum

Klimaat

Voedselverspilling is een groot probleem in de wereld en heeft een significante impact op het klimaat. Het is zowel een economisch als een ethisch probleem en heeft gevolgen voor het milieu, de economie en de maatschappij als geheel. Voedselverspilling genereert namelijk niet alleen CO2-uitstoot tijdens het productieproces, maar ook bij het transport, de verwerking en het afvalbeheer. Daarnaast heeft het een negatieve impact op de natuurlijke hulpbronnen die worden gebruikt, zoals water en landbouwgrond.

Circulair voedselsysteem

Een circulair voedselsysteem is essentieel voor een circulaire economie. Het is een manier van voedselproductie en consumptie waarbij er zo min mogelijk afval en verspilling is. In plaats daarvan worden alle resten en bijproducten hergebruikt om nieuwe voedselproducten te maken of als voedingsbron voor andere organismen, zoals dieren of planten. Dit helpt om het gebruik van grondstoffen en energie te verminderen en de impact op het milieu te verminderen. Bovendien kan een circulair voedselsysteem bijdragen aan lokale voedselproductie.

Wat kan ik doen?

Consumenten kunnen ook hun steentje bijdragen aan het verminderen van voedselverspilling door hun koop- en eetgedrag aan te passen. Door bijvoorbeeld alleen te kopen wat nodig is, eten te bewaren voor later, restjes opnieuw te gebruiken en te kiezen voor producten die minder snel bederven, kunnen consumenten bijdragen aan een duurzamere voedselproductie en -consumptie.

Lees tips van het WWF

Ambities

Het verminderen van voedselverspilling heeft een belangrijke focus in de duurzaamheidsambities van de gemeente Alkmaar. Er zijn verschillende maatregelen die kunnen worden genomen om voedselverspilling te verminderen, zoals het verbeteren van de opslag en het transport van voedsel, het veranderen van de consumptiepatronen van consumenten en het verbeteren van de planning en het beheer van de voedselvoorziening. Wat gaan we de komende tijd doen?

Gedragsverandering
De komende jaren gaan wij inzetten op verschillende campagnes voor bewustwording en gedragsverandering bij consumenten. Deze hebben als onderwerpen:

  • Het veranderen van koopgedrag
  • Voedsel op de juiste manier opslaan
  • Het verminderen van de afvalstroom
  • Het delen van voedsel

Voedsel verbindt
Gemeente Alkmaar is aangesloten bij Voedsel Verbindt, een activerend platform voor Noord-Holland en Flevoland voor duurzame Agri & Food initiatieven, ontwikkelingen en projecten. Aandachtsveld ligt op het thema voedsel uit de regio.

Meer over Voedsel Verbindt

Samen Tegen Voedselverspilling
Gemeente Alkmaar is aangesloten bij Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Het is dé beweging van bedrijven en publieke organisaties die hun krachten bundelen voor een gezamenlijk doel: samen verminderen we voedselverspilling met de helft voor 2030. Daarmee houden we in Nederland jaarlijks 1 miljard kilo goed voedsel binnen de keten. Hiermee worden we koploper in het realiseren van Sustainable Development Goal 12.3.

Blijf op de hoogte.

U kunt zich hieronder inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van Alkmaar Duurzaam.