Toegankelijkheidsverklaring www.alkmaar.nl

Deze verklaring is bijgewerkt d.d. 14 oktober 2022.

Gemeente Alkmaar doet haar best om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.


Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.alkmaar.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Alkmaar is beschikbaar via het register van toegankelijkheidsverklaringen van Logius. Zoekt u met de term ‘Alkmaar’, dan ziet u het overzicht.

Nalevingsstatus: B – voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Alkmaar gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.alkmaar.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wij proberen om begin 2023 volledig te voldoen.

Wij werken continu aan het verbeteren van onze website. Door stapsgewijs te voldoen aan de toegankelijkheidseisen voor de inhoud. Denk bijvoorbeeld aan het optimaal aanbieden van beeld, geluid en documenten.

De informatie onder het kopje onderbouwing van de verklaring bevat gedetailleerde informatie over de toegankelijkheidsclaim.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem contact op: onlineteam@alkmaar.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Toegankelijkheidsverklaring Raads Informatie Systeem (RIS)

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-09-2020 en geldt voor de website: https://alkmaar.raadsinformatie.nl/.

Voor alkmaar.raadsinformatie.nl is de toegankelijkheidsverklaring te vinden op toegankelijkheidsverklaring.nl: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2698.

Wij streven ernaar aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl te voldoen. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Notubiz

Het RIS wordt geleverd door Notubiz. Ondanks alle maatregelen die wij en leverancier Notubiz al genomen hebben, voldoet het RIS nog niet aan alle richtlijnen DigiToegankelijk/ WCAG2.1.

Een overzicht van de genomen maatregelen door Notubiz – met name technisch van aard – laat zien waar nog aan gewerkt wordt. Tevens zijn er aanvullende taken weggelegd voor gemeente Alkmaar:

1) Ondertiteling voor doven en slechthorenden. Deze zelf-lerende faciliteit is inmiddels ingesteld.

2) Omdat PDF-bestanden via veel verschillende kanalen binnenkomen (intern en extern) en niet iedereen over de kennis en/of software beschikt om een PDF geheel toegankelijk te maken, voldoen niet alle PDF-bestanden op in het RIS aan de webrichtlijnen. Daarom zijn niet alle PDF-bestanden toegankelijk voor mensen met een beperking.

Wij streven ernaar alle PDF-bestanden volledig toegankelijk aan te bieden.

3) Toegankelijkheid van de content. Het toegankelijkheidsonderzoek door Stichting Accessibility is uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan een actieplan om alle afwijkingen op te lossen.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar raadsgriffie@alkmaar.nl.