Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 01-03-2020.

Gemeente Alkmaar voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Testresultaten

25-02-2020: Handmatig onderzoek door derden

In het vierde kwartaal van 2020 volgt een extern onderzoek.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om de toegankelijkheidseisen zoveel mogelijk te volgen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden problemen lossen wij op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Laat het ons weten als u toch een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website. Bekijk onze contactgegevens.

Pdf’s

Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten. Nieuwe pdf’s bieden wij zoveel mogelijk toegankelijk aan. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf? Neem contact met ons op.