Spring naar content

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 01-03-2020 en voor het laatst bewerkt op 22 september.

Wij vinden het belangrijk dat onze website voor iedereen makkelijk te gebruiken is. Daarom willen we voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Op deze pagina vertellen we wat u van ons kunt verwachten.

Onze uitgangspunten

  • In de online ontwerpprincipes van de gemeente Alkmaar is toegankelijkheid een voorwaarde.
  • Medewerkers van het Online Team hebben goede kennis van de WCAG 2.1 en als het nodig is worden externe experts ingehuurd.
  • Het online team gebruikt software waarmee toegankelijke content wordt aangeboden en waarmee de mate van toegankelijkheid continu wordt gemonitord.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Toegankelijkheidsverklaring

Voor www.alkmaar.nl is nog geen toegankelijkheidsverklaring beschikbaar. Wij hebben een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar onze digitoegankelijkheid. Uit dit onderzoek kwamen verbeterpunten, wij zijn deze op dit moment aan het verwerken.

Uiterlijk begin oktober staat onze volledige toegankelijkheidsverklaring, inclusief uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek, op toegankelijkheidsverklaring.nl.

Voor alkmaar.raadsinformatie.nl is wel een toegankelijkheidsverklaring te vinden op toegankelijkheidsverklaring.nl: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2698.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Laat het ons weten als u toch een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website. Bekijk onze contactgegevens.

Pdf’s

Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten. Nieuwe pdf’s bieden wij zoveel mogelijk toegankelijk aan. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf? Neem contact met ons op.